Жени-предприемачи в партньорство с университета

петък, 11 юни 2021 9:00

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Ива  Владимирова, представител на Сдружение на жени-предприемачи, подписаха споразумение за сътрудничество.

В контекста на обединена Европа, целта на Сдружението е да насърчи женското предприемачество и да съдейства за утвърждаване на правата и интересите на жените в бизнеса, да помогне бизнес дамите от малкия и средния бизнес да завоюват своето заслужено място в обществото и да направи бизнеса им по-успешен.

„Това, което вашето Сдружение прави може да бъде много полезно за нашите студенти като пример, опит и споделяне на добри практики по отношение на предприемачеството, защото искаме да дадем на младите хора вход към реалния бизнес и те да бъдат предприемачи още в студентките си години“, каза ректорът проф. Димитров.

„Аз съм много впечатлена от студентите на УНСС. Тази година имах възможността да се включа в някои от лекциите като външен лектор и съм изненадана от иновативните идеи на студентите по предприемачество, които с много хъс желаят да правят бизнес и то в България. Докато повечето млади хора гледат към чужбина, вие тук явно успявате да предадете, че и в България има възможност за развитие и предприемачество“, отбеляза г-жа Ива  Владимирова.

УНСС и Сдружението ще си сътрудничат за изграждане на устойчиви отношения между бизнеса и науката в областта на предприемачеството и по-специално за развитие на женското предприемачество, създаване на предпоставки за внедряване на научни резултати в предприемаческата практика, засилване на практическото обучение сред студентите и разширяване участието на успешни предприемачи в обучителния процес.

Меморандумът обхваща двустранното сътрудничество при организиране на съвместни събития – конференции и семинари за обмяна на знания и опит, насочени към засилване на партньорството между представители на науката и бизнеса, при подготовката на икономически анализи, оценки, прогнози и стратегии в областта на женското, младежкото, арт и креативното, бизнес предприемачеството.

Двете организации ще съдействат за включване на предприемачи, членове на Сдружението в обучителния процес като лектори по различни учебни дисциплини и за осигуряване на възможност за студенти, обучаващи се в специалност „Предприемачество“, за провеждане на практическо обучение във фирми, членуващи в Дамски Клуб „Бизнес на високи токчета“. Предвижда се и съвместно разработване и изпълнение на образователни, изследователски и бизнес проекти, разширяване на мрежите от професионални контакти на двете организации на национално и международно равнище, съвместни инициативи, провеждани сред ученици, студенти и други целеви аудитории и области от взаимен интерес.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество на УНСС, адв. Биляна Тончева почетен председател на Сдружението, проф. д-р Димитър Димитров, Ива  Владимирова, основател на Сдружението, гл. ас. д-р Силвия Георгиева от Института по предприемачество на УНСС, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет при УНСС и представители членове на екипа на Сдружението

Представител по споразумението от страна на университета е Институтът по предприемачество на УНСС в лицето на неговия директор доц. д-р Костадин Коларов, а координатор на проекта е гл. ас. д-р Силвия Георгиева, зам.-директор по научноизследователската дейност на Института.

Галерия снимки от Жени-предприемачи в партньорство с университета  ...