Разширена дискусия на УНСС, БАН и СУ с бизнеса в областта на използване на Изкуствения интелект в Системи за големи данни и Системи за високопроизводителни изчисления

четвъртък, 10 юни 2021 11:03

На 8 юни 2021 г., представители на УНСС, БАН и СУ заедно с „Клуб AI Изкуствен интелект“, чрез представители на Клъстер „Изкуствен Интелект“, Биотехнологичен и Здравен Клъстър, Фондация „ЛИБРе”, Сдружение „Обединено Дрон Общество” и „Клъстер за интеграция на нововъзникващи технологии”, се срещнаха в ТехПарк – София, за да дискутират ролята, мястото и бъдещето на изкуствения интелект в Системи за големи данни и в Системи за високопроизводителни изчисления в работата на Корпоративните информационни системи.

УНСС, като единственият университет в България, внедрил в управлението си изкуствения интелект, представи обобщено виждане и добри световни практики за интегриране на изкуствения интелект в Системи за големи данни и в Системи за високопроизводителни изчисления, насочени към бизнеса.

Същевременно УНСС е водещ в работата по проект за изграждането на Националния център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ и активен партньор в работата по проект за изграждане на Национален център за компетентност в областта на „Високопроизводителните пресмятания, високопроизводителния анализ на данни и изкуствения интелект“. Събитието се състоя и в съответствие с подписаното споразумение между УНСС и Клъстера „Изкуствен Интелект“.

Отляво надясно: д-р Светлин Пенков, председател на Клъстера „Изкуствен Интелект“, доц. д-р Любен Боянов, УНСС, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. Емануил Атанасов, ИИКТ при БАН, д-р Иво Илиев, СУ

Проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи в УНСС, представи накратко постигнатите до момента резултати от двата проекта и посочи успеха в развитие на знания, умения, изграждане и използване на технологичната научна инфраструктура в университета за обработка и анализ на големи данни, както и за ролята на високопроизводителните пресмятания за анализ на данни с прилагане на изкуствен интелект. В дискусията бяха обсъдени възможности за сътрудничество и използване на научната инфраструктура, изграждана в УНСС и създаваните чрез нея услуги, както и технологичните решения, които могат да бъдат предоставяни за ползване на други организации и бизнеса в България, за провеждане на научни изследвания.

Събитието бе излъчвано директно в Интернет и запис от него можете да намерите ТУК.  

Галерия снимки от Разширена дискусия на УНСС, БАН и СУ с бизнеса в областта на използване на Изкус ...