УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria

понеделник, 07 юни 2021 10:15

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Георги Първанов, управител на „ДЖИ ПИ КАРИЪР КЛЪБ“ ЕООД под бранда Career Transition Bulgaria подписаха договор за сътрудничество.

Ректорът определи като много важно сключеното споразумение, което е едно от първите в тази област. Той разясни, че УНСС, като най-големия бизнес университет в България, залага на сътрудничество с различни институции и организации за провеждане на стажове, отпускане на стипендии, както и включване на хора от практиката в обучението. Проф. Димитров допълни, че се развиват дългосрочни партньорства с цел надграждане на образованието и осигуряване на възможности за кариерно ориентиране и развитие.

Георги Първанов и проф. д-р Димитър Димитров

Георги Първанов подчерта, че споразумението е продукт на 7-8 години работа. Той обърна внимание, че това е първото им партньорство с университет и благодари за възможността и честта да го подпише именно с УНСС. „Нашето виждане за индивидуалното кариерно консултиране е, че то не може да стане с една среща, то е процес. Ние предлагаме консултиране като пакет от обучения, коучинг, събиране на обяви за работа и това в рамките на половин година. Като допълнение, всеки студент ще има и личен консултант“.  

Рамковият договор обхваща двустранното сътрудничество в различни направления като подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация и публикации, взаимни участия в лекции, експертиза, консултации, проучвания. Сътрудничеството включва и информиране на студентите за провеждани стажове и публични събития.

От страна на УНСС координатор на проекта е доц. д-р Радко Радев, заместник-декан на Бизнес факултета и директор на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност (u2b)“. От страна на „ДЖИ ПИ КАРИЪР КЛЪБ“ ЕООД координатор е Иванка Къндова, управляващ партньор.

Доц. Радев уточни, че партниращата страна има сериозен социален капитал.

„Като привърженик на Адам Смит, знам, че частният интерес е двигател за това нещата да се случват по правилния начин“, подчерта доц. Радко Радев.

Иванка Къндова, ръководител на проекта

„Част от предстоящото сътрудничество предлага обучения, от които студентите имат нужда. Много ценното в програмата е целенасоченото обучение в поведение при интервю за работа“, обясни Иванка Къндова.

На подписването присъстваха още зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и представителите на Студентския съвет Ангел Стойков и Илиян Чабуклийски

Галерия снимки от УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria ...