Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект

четвъртък, 27 май 2021 10:18

УНСС и представителите на два клъстъра за иновации - Клъстер Изкуствен Интелект България и Биотехнологичен и Здравен Клъстер България подписаха меморандум за сътрудничество. Срещата се състоя в зала „Тържествена“.

Димитър Димитров, представител на УС на Биотехнологичен и Здравен Клъстър, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и Кристина Ескенази, представител на УС на Клъстер Изкуствен Интелект (отляво надясно)

Проф. Димитров откри срещата с думите, че бъдещето е в изкуствения интелект и биотехнологиите и  припомни, че нашият университет вече е прилагал изкуствен интелект по време на кандидатстудентските изпити и има планове за още по-сериозно развитие в тази област: „На първо място мислим за нашите студенти и възможността те да участват практически в процесите за изготвяне на проекти. Пред тях се отваря поле за стаж и нови работни позиции“, отбеляза ректорът.

„В лицето на тези организации ние виждаме хора с иновативно мислене, които идвайки от бизнеса отчитат ролята и мястото на изследователските процеси и на науката. Бизнесът чака млади хора, които са запознати със съвременните технологични тенденции и проблеми, а нашите студенти биват подготвяни точно по тези въпроси чрез знания и практика подчерта ръководителят на катедра „Информационни технологии и комуникации" проф. д-р Камелия Стефанова. За нея една от посоките на сътрудничество е по проекта за дигитализация на икономиката и изграждането на инфраструктура за съхранение, обработка и анализ на големи данни, където могат да се решават конкретни бизнес казуси с помощта на студентите.

Кристина Ескенази представи дейността на двата клъсъра и отбеляза бурното развитие на изкуствения интелект. Той съкращава производството на нови лекарства от 6 години на по-малко от година, разрешава проблеми със замърсяването, генериране на информация и др., а привличането на млади хора още от студентската скамейка е изключително благоприятно за развитието на сектора. Тя допълни, че на международно ниво работят с над 3500 хиляди компании, а по отношение на биотехнологиите имат възможност за съвместни проекти с едни от най-добрите университети в света. „В лицето на 15 000 студенти, които се обучават в УНСС, ние виждаме поне 200 успешни стартъп и спиноф компании. Именно иновациите и технологиите имат ключово значение за развитието на икономиката, а вашият университет предлага точно тези кадри, от които бизнесът най-много се нуждае. Именно за това УНСС е първият български университет, с който реално започваме работа“, подчерта в изказването си г-жа Ескенази.

Бе припомнено, че България е на 8-мо място за всички времена на олимпиадите по точни науки. По данните на Станфорд, от най-добрите 300 учени в света по химия, биология и точни науки, 57 са българи.

Димитър Димитров отбеляза, че организациите обичат действията и бързите решения. Те се стремят към технологиите и иновациите, които създават пресечни точки  между различните индустрии. В сферата на биотехнологиите се достигат много нови постижения, но има нужда и от много икономисти и финансисти, които да допринасят за развитието на сферата.

На срещата присъстваха още проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет и Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет.

Галерия снимки от Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект ...