#СедмицаНаУНСС. Ден втори

вторник, 18 май 2021 17:03

Ден втори от #СедмицаНаУНСС представя ректора на университета, ректорското ръководство и Студентския съвет при УНСС.

          

Първата среща беше с ректора проф. д-р Димитър Димитров.

„УНСС навлиза във второто си столетие със значителен интелектуален и дигитален потенциал. Приоритет за УНСС е дигитализацията, това ни очаква в бъдещето.“

Проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност

„Обучението в УНСС е практически ориентирано и насочено към придобиване на умения и компетентности в реална среда. Учебните програми са съобразени с изискванията на бизнеса и са създадени с активното участие на хора от практиката. Предимства на обучението в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база.“

Доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество

„Повече от една година УНСС е част от  университетската мрежа ENGAGE.EU – европейски университет. „Европейски университети“ е водеща инициатива на Европейската комисия за формиране на транснационални мрежи от висши училища, с амбицията да се превърнат в университети на бъдещето.

УНСС е част от университетската мрежа заедно с шест други водещи европейски висши училища в областта на икономиката и социалните науки, това са University of Mannheim (Германия), LUISS University (Италия), NHH Norwegian School of Economics (Норвегия), Tilburg University; (Нидерландия), University of Toulouse 1 Capitol (Франция) и WU Vienna University of Economics and Business (Австрия). Ако станете студенти в УНСС, вие ще бъдете студенти и на тези престижни европейски университети.“

Проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики

„Приоритет е качеството на обучението и засилване в още по-голяма степен на връзката с бизнеса и участието на изявени специалисти от практиката в обучението на студенти от УНСС. Включвайки се в процеса на обучение те създават възможности за студентите да придобият  знания и умения за процесите в реалния бизнес. За последната една година и половина имаме сключени над 70 нови споразумения и меморандуми за сътрудничество с различни бизнес организации и институции“.

Ангел Стойков, председател на Студентския съвет при УНСС

„Ролята на Студентският съвет е много важна, той е единственият законоустановен орган за защита на правата и интересите на учащите се в университета, много често го определяме като най-добрия приятел на студента.

Членове на Студентския съвет участват активно в постоянни и временно действащи комисии - по социални и битови въпроси на учащите и подпомагат студентите при възникване на проблеми в тази област. Студентският съвет е инициатор и организатор на много научни, културни, международни и спортни мероприятия като Младежкия икономически форум, конкурса „Студент на годината“, „Спортен турнир на УНСС“, „Кариери УНСС“ и др.“


Галерия снимки от #СедмицаНаУНСС. Ден втори ...