Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми

вторник, 27 април 2021 16:57

В Института по индустриален мениджмънт, икономика и търговия, основно структурно звено на Санк-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, заседаваха външни експертни комисии на Националния център за професионална и обществена акредитация в рамките на международната акредитация на образователните програми на Института по индустриален мениджмънт, икономика и търговия.

Проф. д-р Галина Младенова, преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и директор на Научноизследователския център по маркетинг, беше председател на международна експертна комисия, оценяваща клъстера от образователни програми „Търговия и стокознание“ в Политехническия университет. В експертните комисии взеха участие чуждестранни експерти от Австрия, България, Великобритания, Германия, както и представители на академичната общност, работодатели, студенти.

Среща на членовете на външните експертни комисии с ръководството на Политехническия университет

Проф. д.т.н. Андрей Рудской, ректор на Политехническия университет, заяви: „Международната професионално-публична акредитация за нас е важен етап в оценката на качеството на образователните програми в съответствие с европейските стандарти за осигуряване на качество в образованието, възможност е да направим следващата стъпка към повишаване на академичната репутация на Политехническия университет в европейското образователно пространство“.

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, отчете положителния ефект на изявата с думите: „Участието на наши преподаватели в международни акредитационни комисии е въпрос на чест за УНСС. Това е признание от страна на международната академична общност за високото ниво на изпълнение на трите мисии на висшето образование в нашия университет - учебна дейност, научноизследователска дейност и импакт“.

Проф. д.т.н. Андрей Рудской (вторият отдясно наляво) поздравява участниците в международните експертни комисии

От Националния център за обществена акредитация изказаха своята  признателност за приноса на проф. Младенова към процедурите за публична акредитация по отношение на образователните програми в областите на изследване „Търговия“, „Изследвания на стоки“, проведени в Политехническия университет. Благодарности за участието на проф. Младенова, като председател на комисията, изказа и проф. д-р Владимир Наводнов, директор на Националния център за професионално-обществена акредитация. Той сподели: „Вашата безпристрастност, позитивен и ръководен от подобрения подход към оценката, както и Вашето конструктивно сътрудничество с руските колеги от панела, доведоха до ценни прозрения и международна перспектива за представянето на Политехническия университет „Петър Велики“. Проф. Наводнов беше категоричен, че обратната връзка от страна на проф. Младенова за проведените процедури, е дала нова насока, както за методологичните, така и за организационните аспекти на представянето.

Галерия снимки от Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредита ...