Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители

събота, 24 април 2021 12:31

Три респектиращи юбилея, зад които стоят общо 145 години, чества Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). 90 години независим финансов одит в България, 30 години от възстановяването на одиторската професия и 25 години от създаването на ИДЕС.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави Бойко Костов, председател на ИДЕС, с тройния юбилей и благодари за усилията и дейността на института.

Ректорът проф. Димитров (в средата,) председателят на ИДЕС Бойко Костов, проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“

Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е най-устойчивият във времето „потребител“ на випускници на УНСС, а сред неговите членове относителният дял на завършилите нашия университет е най-висок. „Институтът е и наш дългогодишен и авторитетен партньор, с който работим в дух на уважение, разбирателство и колегиалност“, завърши проф. Димитров.

Проф. Димитров получи юбилейното издание по случай честванията на ИДЕС

Бойко Костов уточни, че юбилейното издание е в три части. В първата част е събрана историята на одиторската професия в България, втората част е озаглавена „Другите за нас“ и в нея се намират изказвания на всички ректори на икономическите университети и ВУЗФ, работодателски организации и други партньори. Третата част е посветена на бъдещето на одиторската професия. Г-н Костов подчерта, че от много години между двете институции има меморандум за сътрудничество, чието проявление е в редица реализирани проекти и работят отлично във всички области, в които имат допирни точки.

Проф. Димитров връчи юбилейна монета и енциклопедия

Проф. д-р Снежана Башева отбеляза, че връзката между двете институции е много стара и има дълбоки корени, датиращи от десетилетия – създател на ИДЕС е проф. д-р Димитър Добрев, който е вторият ректор на Университета. „Ние като по-младо поколение запазихме тази традиция на добри взаимоотношения и постигаме отлични резултати“, допълни проф. Башева.

Проф. Димитров, проф. Башева, г-н Костов

За Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)

ИДЕС е единствената национална професионална организация на всички дипломирани експерт-счетоводители в България. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е независимо юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в гр. София.

Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт-счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията.

Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, необходими за извършването на високооценени професионални услуги в полза на инвеститорите, обществото и клиентите.

Дейността на ИДЕС включва организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за получаване на квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител”; регистриране на одиторите, които получават правоспособност съгласно Закона за независимия финансов одит; организиране и провеждане на различни форми за повишаване на професионалната квалификация; организиране на обучение на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители чрез взаимодействие с икономическите университети; издаване на свое списание, учебни помагала и научни трудове, свързани с популяризирането на одиторската професия; организиране, подпомагане и извършване на изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, счетоводството, финансовия анализ и други съпътстващи области.

Галерия снимки от Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводите ...