Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

четвъртък, 22 април 2021 17:45

Първата научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

По време на онлайн събитието

Модератори на форума бяха доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“,  гл. ас. д-р Тодорка Кинева, председател на Организационния съвет, гл. ас. д-р Аника Петкова и Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет. Гости на събитието бяха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и доц. д-р Ваня Иванова, зам.-декан по учебната работа на Общоикономическия факултет.

Проф. Стоянова откри форума с думите: „За мен е особена чест да ви приветствам от името на ректора и от свое име и да открия научната конференция за студенти и докторанти на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, защото времето, в което живеем последната година, е наистина предизвикателство. Много сфери на нашия живот се промениха радикално, но тази промяна се усети най-вече в областта на човешките ресурси“. Тя обърна внимание, че днес организациите са изправени пред предизвикателството да постигат оптимални резултати в управлението на хора чрез формиране на нова философия, базирана на дигиталната трансформация и произтичащите от нея промени. „Надявам се днешните доклади да са практически ориентирани и изследващи проблемите на икономиката, обществото и ЧР в условията на Covid-19“, допълни тя.  

Доц. Беев и проф. Стоянова

Доц. Беев акцентира на усилията, които полагат преподавателите, за да подпомогнат развитието на младите колеги и да ги приобщят към академичната общност на университета. Той сподели още, че се надява събитието да се превърне в традиция, тъй като е първо по рода си.

„Натрупаха се множество кризи, включително и на човешките взаимоотношения и контакти, самата конференция е потвърждение на това. Но кризите са и възможност да търсим нови решения, да трансформираме и рестартираме познатото“, отбеляза доц. Иванова. Тя подчерта, че факултетът винаги е имал репутацията на създаващ и подкрепящ нестандартните и иновативни решения и научни изследвания. Доц. Иванова. се присъедини  към апела на доц. Беев и проф. Стоянова за превръщането на събитието в традиционно за Общоикономическия факултет.

Председателят на Студентския съвет при УНСС, Ангел Стойков, заяви, че се изисква хъс и смелост за реализирането на подобни инициативи, в които младите колеги да покажат знанията си.

Гл. ас. Кинева посочи, че форумът е структуриран в 4 тематични панела с 34 докладчици, от които 10 докторанти и 24 студенти (бакалаври и магистри). Участниците са от катедри „Икономикс”, „Икономическа социология”, „Човешки ресурси и социална защита” и „Политическа икономия”.

Форумът продължи с представянето на докладите и оживени дискусии.

Конференцията дава възможност на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични и емпирични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди. Докладите от конференцията, които са приети за публикуване, ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна колегия и ISBN номер. Сборникът ще бъде публикуван през 2021 година.

Научната конференция се организира по договор за частично финансиране на научен форум № НИД НФ – 19/2021.  

Галерия снимки от Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ...