Завърши строителството на най-новия учебен корпус на УНСС

сряда, 07 април 2021 14:50

В УНСС се проведе заключителна пресконференция по проект „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“.

При откриването ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че новият учебен корпус на УНСС е изключително важен за университета, защото ще спомогне за подобряване на учебната среда и за оптимизиране на учебния процес. Той заяви, че УНСС не страда от липсата на студенти. Всеки ден 12 000 от тях влизат в залите от 7.00 до 21.00 часа, включитeлнo cъбoтa и нeдeля. Корпус „К“ ще oблeкчи нaтoвapвaнeтo нa ceгa cъщecтвyвaщитe зaли, каза ректорът и припомни, че от 1994 г. не е откривана нова сграда.

„Сградата е ново поколение в строителството. По енергийна ефективност тя се доближава до пасивните сгради. Да ни е честита новата придобивка“, завърши проф. Димитров.

Ректорът проф. Димитров, благодари на всички, които са участвали в реализацията на проекта. На снимката вляво: Александър Григоров, ръководител на проекта, представи параметрите за енергийна ефективност на сградата

Александър Григоров изрази и своето удовлетворение от съвместната работа, като заяви, че при изграждане на сградата са постигнати параметрите, които са залегнали в проекта и се надява, че тази сграда ще обслужва интересите на УНСС и обществото.

На пресконференцията присъства ректорското ръководство в лицето на проф. д-р Мирослава Раковска, доц. д-р Михаил Мусов, проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, участниците в проекта, както и доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Контролния съвет на университета и преподаватели.

Най-новият учебен корпус – Корпус „К“ е на 4 етажа, има 2 300 кв.м. застроена и над 8 500 кв.м. разгърната площ. Разполага с 4 учебни аули, всяка с по 250 места. На всеки етаж има още по 3 учебни зали, съответно за 120, 80 и 40 души, както и 19 кабинета за преподавателите и два тестови центъра, всеки с по 250 оборудвани с компютри места. Аудиториите са модерни, с напълно изградена технологична инфраструктура.

Най-новият корпус осигурява безпроблемен достъп на хора с увреждания, в т.ч. и паркоместа. Предвидено е и помещение за студентски стол. Строителството е осъществено с висококачествени материали, покриващи всички изисквания за енергийна ефективност.

Климатичната инсталация на най-новия корпус на УНСС

Соларна система ще осигурява захранването с топла вода, а съвременна климатична система ще позволява поддържането на различна температура във всяка зала.

Новата сграда на УНСС е една от най-големите инвестиции в образователната база през последните години. Проектът е осъществен чрез програма „Региони в растеж 2014-2020" по бюджетна линия BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България". Дoгoвopът c Mиниcтepcтвoтo нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo e cключeн в кpaя нa 2016 г. Toгaвa ce провежда и oбщecтвeнa пopъчкa зa избop нa изпълнитeл, с който е cключeн договор cъщaтa гoдинa.

Общата стойност на проекта е 11 706 200.00 лв., от които европейско съфинансиране 3 824 077.72 лв., национално съфинансиране 674 837.24 лв. и собствено финансиране 7 207 285.04 лв.

Галерия снимки от Завърши строителството на най-новия учебен корпус на УНСС ...