УНСС участва в нов проект по „Еразъм+“ в подкрепа на образованието в периферните селски райони в Европа

сряда, 17 февруари 2021 15:28

Проект RUR’UP „Иновативно образование за устойчиво развитие в периферните селски райони“  получи силно конкурентно финансиране от програма „Еразъм +“ 2020.

Транснационалният проект включва седем институции за висше образование и други неправителствени организации, работещи в сферата на образованието и развитието на селските райони.

RUR’UP ще подкрепи тяхното сътрудничество в областта на иновативните интервенции за устойчиво развитие на планински и други маргинализирани селски райони, които често се описват като „периферни райони“. Участващите партньори възнамеряват да изготвят разнообразни образователни материали и да разработят учебни дейности, специално насочени към такива области.

УНСС ще допринесе за оценката на социално-икономическите потребности в тези райони, както и за създаването на дигитална платформа за създадените и събрани образователни и учебни материали.

Периферните райони имат решаваща роля за съживяване на европейските селски райони и допринасят за тяхното устойчиво развитие, което поддържа и подобрява околната среда, културното наследство и биологичното разнообразие, като същевременно подобрява социално-икономическите условия.

Проектът ще оцени какви умения и компетенции са необходими на завършващите студенти, за да намерят работа и да се развиват успешно, ще създаде академичен материал, фокусиращ се върху нуждите за устойчиво развитие на периферните райони, ще ангажира преподавателите в обучение по нови методи на преподаване и ще организира международно лятно училище с преподаватели, изследователи и студенти от Европа.


Координатор по проекта RUR’UP е Университета на Тесалия, Лаборатория за селско пространство, Гърция. Партньори по проекта са CIHEAM IAMM - Centre international des Hautes Etudes Agronomiques, Франция, Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, Франция, UH - University of Helsinki, Финландия, UNWE - University of National and World Economy, България, USAMV-Cluj Napoca – University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca, Румъния, GMIT – Galway- Mayo Institute of Technology, Ирландия, UNIOS – University of Osijek, Хърватия.

Асоциирани партньори по проекта са неправителствени организации, местни асоциации и агенции от Франция (EICC - Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes), България (STEP – Society for Territorial and Environmental Prosperity), Хърватия (LAG5 – Local Action Group 5), Гърция (PINDOS Network) и Румъния (AgroTransilvania Cluster).

Галерия снимки от УНСС участва в нов проект по „Еразъм+“ в подкрепа на образованието в периферните ...