Споразумение за сътрудничество между УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой”

сряда, 10 февруари 2021 18:31

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Цветелина Вълчева, директор на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“, подписаха споразумение за сътрудничество (на снимката долу).

„Това е част от усилията за интеграция със средното образование, повишаване на разпознаваемостта на нашия университет и експертна помощ към училищата. Надяваме се на много общи ползи“, коментира проф. Димитров.

Директорът г-жа Цветелина Вълчева изрази своята радост от сътрудничеството с УНСС, което ще обхваща множество проекти, кариерно ориентиране на учениците и съвместни учебни програми.

На подписването присъстваха зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и гл. ас. д-р Петкан Илиев, координатор на споразумението (на снимката долу).

„96. СУ е иновативно, предлага образование съобразено с националните и европейски стандарти. Сътрудничеството ни ще доведе до реализиране на една от целите, заложени в политиката за развитие на УНСС - свързване със средното образование.“, посочи проф. Стоянова.

УНСС и 96. СУ „Лев Николаевич Толстой” ще се фокусират върху основополагащите знания за тенденциите в развитието на икономиката, както и знания за достиженията в икономическата практика в развитите страни, възможностите за трансфер на „ноу-хау“ и добра практика.

96. СУ „Л. Н. Толстой“ е създадено през 1982 година като училище с преподаване на руски език. През 1983 година училището се премества в своя сграда – една от трите в България с лъчисто отопление. През годините на своето съществуване то се утвърждава като едно от най-реномираните и търсени училища на територията на район Люлин. Наградено е от СО през 2006 г. за активно участие при реализиране на европейски образователни проекти за осъществяване на равен достъп до качествено образование и създаване на подкрепяща среда за интеграция на деца със специални образователни потребности в партньорство със Столична община.

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество между УНСС и  96. СУ „Лев Николаевич Толстой” ...