Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите

четвъртък, 04 февруари 2021 17:40

Представители на синдикатите в Университета за национално и световно стопанство подписаха анекс към Колективния трудов договор (КТД) на университета. В договора е записано увеличение на месечните индивидуални работни заплати на преподавателския и непреподавателски състав.

Представители на трите синдиката в УНСС и ректорът проф. д-р Димитър Димитров подписват анекса към КТД

Проф. д-р Мирослава Раковска, председател на синдикалната организация на Асоциацията на демократичните синдикати в УНСС, отбеляза, че „анексът към Колективния трудов договор е резултат от много усилия от страна на синдикатите и работодателя, насочени изцяло към нашите служители и преподаватели, за да могат да се чувстват по-добре и да работят по-спокойно за утвърждаване доброто име на университета“.

Проф. д-р Мирослава Раковска подписва анекса към КТД

Според доц. д-р Бойка Чернева, председател на УСО към НБС „ВОН“–КНСБ при УНСС, анексът е изключително важна стъпка в колективното договаряне, насочен към повишаване на възнагражденията на преподавателите и служителите в УНСС. „Днешното подписване на анекса към КТД е еманация на едно добро сътрудничество между ректорското ръководство и синдикатите. За да изиграем ролята на коректив трябва да останем критични към случващото се, но осъзнаваме, че добронамереността е в основата на сътрудничеството. Само чрез него можем да очакваме добри резултати“, допълни тя.

Доц. д-р Бойка Чернева подписва анекса към КТД

Доц. д-р Галина Димитрова, председател на синдикална секция към СВО-КТ “Подкрепа“, отбеляза, че с подписването на анекса към Колективния трудов договор има възможност преподавателите и служителите да получат по-добри договорени възнаграждения, което е изключителен успех.

Доц. д-р Галина Димитрова подписва анекса към КТД

„Важно е да се отбележи, че процесът по колективното трудово договаряне протече в условията на много конструктивен диалог между ректорското ръководство и синдикалните организации в УНСС, което е в основата и на постигнатите добри резултати“, допълни доц. Димитрова.           

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подписва анекса към КТД
Проф. д-р Димитър Димитров пожела на представителите на трите синдиката в УНСС по-често да се събират по такива хубави поводи

Галерия снимки от Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличе ...