Юридическият факултет събра елита на трудовоправната наука у нас на конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев

събота, 19 декември 2020 17:10

Юридическият факултет на УНСС, съвместно с Алумни клуба и  Центъра за правни изследвания към ЮФ, организира конференция „Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“ в памет на проф. д-р Атанас Василев и по повод 70 г. от рождението му.

Личността на проф. д-р Атанас Василев – дългогодишен преподавател и голям учен, събра колеги-юристи от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ, Икономическия университет - Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“, БАН,  БТПП и др.

Конференцията беше открита от председателя на Организационния комитет доц. д-р Райна Койчева и от декана на Юридическия факултет доц. д-р Захари Торманов

Показателен за това, колко беше обичан от колегите си проф. д-р Атанас Василев е фактът, че въпреки сложната епидемична обстановка конференцията събра повече участници, отколкото обикновено събират тясно профилираните конференции. Около половината от тях участваха присъствено, а другата половина – онлайн в платформата Майкрософт Тиймс.

Участниците получиха поздравителни адреси от Катедрата по трудово и осигурително право на СУ, Института за държавата и правото при БАН, Икономическия университет – Варна и Българската търговско-промишлена палата.

Доц. д-р Райна Койчева чете поздравителния адрес от Българската търговско-промишлена палата

Доклади изнесоха утвърдени учени в областта на трудовото и осигурителното право – проф. д. н. Васил Мръчков, проф. д-р Емил Мингов, СУ, проф. д-р Красимира Средкова, СУ, д-р Андрей Александров, БАН, доц. д-р Ивайло Стайков, НБУ, доц. д-р Нина Гевренова, СУ, доц. д-р Андрияна Андреева и доц. д-р Галина Йолова, ИУ - Варна, доц. д-р Райна Койчева, УНСС, както и представители на други правни области – проф. д-р Георги Пенчев, проф. д-р Любен Караниколов, проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Таня Градинарова и други.

Проф. д-р Васил Мръчков, доайен на трудовоправната наука у нас, изнася доклада си, посветен на имуществената отговорност на работодателя за неимуществени вреди по чл. 200 КТ

В конференцията участваха с доклади и млади учени – доктори, асистенти и докторанти от УНСС, СУ и БАН.

Студенти от четвърти и пети курс на специалност „Право“ в УНСС също взеха участие в конференцията като слушатели онлайн.

Проф. д-р Емил Мингов изнася доклада си за бъдещето на трудовото право в епохата на постиндустриалното общество

Конференцията протече при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки.

Проф. д-р Красимира Средкова се включи он-лайн с доклад на тема „МОТ, бъдещето на достойния труд и нетипичните форми на трудова заетост“

Докладите, представени на конференцията, бяха разделени в три панела –

  • Актуални проблеми на трудовото право;
  • Актуални проблеми на осигурителното право и
  • Предизвикателствата пред трудовото и осигурителното право, породени от извънредното положение и неговите последици.

 

В представените доклади бяха засегнати такива важни за обществото теми като „Бъдещето на трудовото право в епохата на постиндустриалното общество“, „Закрилата на детския труд“, „Бъдещето на достойния труд и нетипичните форми на трудова заетост“, „Функциите на трудовото и осигурително право в условията на пандемия“, „Международната организация на труда и пандемията COVID-19“, „Екологично право и трудово право: връзка и взаимодействие“ и др.

* * *

Галерия снимки от Юридическият факултет събра елита на трудовоправната наука у нас на конференция  ...