Трето издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“

събота, 19 декември 2020 11:49

На 15 декември т.г. се проведе Третото издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“, организиран от Бизнес факултета в партньорството с Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)" към катедра Индустриален бизнес и Студентския съвет.

Традиционно през годините научното разнообразие на форума обединява проблематиката на индустриалния бизнес, недвижимата собственост, природните ресурси и спорта в България и по света, като за целта активно се работи по съвременни бизнес аспекти чрез предоставяне на актуални и значими въпроси и гледни точки за разискване. Тазгодишната научна проява изведе основните достижения в доказване на възможността нашата страна да отговори на Стратегическия план на България до 2030 г.

Виртуалната научна проява беше официално открита от ръководителите на всички катедри на Бизнес факултета: проф. д-р Николай Щерев - „Индустриален бизнес“, проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова - „Икономика на природните ресурси“; доц. д-р Георги Забунов - „Недвижима собственост“, и доц. д-р Спас Ставрев - „Физическо възпитание и спорт“.

Участниците и гостите бяха приветствани и от организаторите: доц. д-р Христина Харизанова-Бартос, зам.-декан по научноизследователската дейност на Бизнес факултета; доц. д-р Радко Радев, зам.-декан по учебната работа на Бизнес факултета и директор на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)", и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет. Главен модератор беше гл. ас. д-р Калоян Димитров.

Представени бяха 33 доклади в три тематични направления: Секция 1 - Растеж на индустрията, иновации и икономически растеж; Секция 2 - Управление и политики в околната среда и аграрния сектор; и Секция 3 - Градско развитие, недвижими имоти и регионална икономика.

Работата по секции беше модерирана от членовете на Организационния комитет: гл. ас. д-р Калоян Димитров, гл. ас. д-р Кристина Тодорова, ас. д-р Мария Димитрова и ст. преп. д-р Ралица Арсова.

В заключителната част на научния форум модераторите на секции споделиха преки впечатления от ползотворните презентации и дискусии с участниците.

Научно жури в състав: доц. Харизанова-Бартос, доц. Радев и Ангел Стойков, отличи докладите на студентките Красимира Иванова и Стела Герганова и на докторанта Сотир Иванов. Всички участници ще получат по пощата материалите и наградите за своето участие с авторски доклад.

 

Галерия снимки от Трето издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“ ...