Меморандум за сътрудничество между УНСС и BESCO – Българската стартъп асоциация

събота, 19 декември 2020 11:17

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-н Добромир Иванов, председател на BESCO – Българската стартъп асоциация, подписаха меморандум за сътрудничество с фокус върху осигуряването на стажове и постоянна заетост на студенти и завършващи нашия университет. На подписването присъства и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

В документа двете страни потвърждават готовност да обединят своите усилия като партньори, които целят придобиване на нови знания и практически умения в реална бизнес среда от страна на студентите – стажанти.

УНСС и  BESCO  ще сътрудничат в  областите: технологичен трансфер, законови инициативи, сързани с образованието, стажантски програми в стартъпи, колаборативни изследвания в сферата на предприемачество и високите технологии.

Нашият университет ще предоставя информация на BESCO, след приключване на съответната учебна година, за броя завършващи УНСС студенти по професионални направления. От своя страна Българската стартъп асоциация ще информира УНСС за потребностите от специалисти, ще насърчава младежкото предприемачество, като осигурява на наши студенти подкрепа при търсене на финансиране на иновативни и стартиращи компании.

УНСС и BESCO ще си партнират и в реализацията на съвместни инициативи за насърчаване на студентското предприемачество чрез менторски програми, конкурси, семинари и др.        

От страна на УНСС координатори по меморандума са гл. ас. д-р Моника Моралийска – Иванова от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Вяра Милушева от катедра „Индустриален бизнес“, а от страна на BESCO – неговият председател г-н Добромир Иванов.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС  и  BESCO – Българската стартъп асоциаци ...