Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС

сряда, 18 ноември 2020 19:38

Осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на наши студенти чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията за одит и контрол на информационни системи (АОКИС), подписан от ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-н Владимир Кавалов, председател на УС на АОКИС.

Ректорът проф. Димитров показва подписания меморандум за сътрудничество (горе вдясно)

Партньорството между Университета и Асоциацията е поредната стъпка в осъществяването на политиката на ректорското ръководство за приближаване на обучението до практиката. Целта ни е още по време на учебния процес нашите студенти да усвояват практически умения, заяви проф. Димитров. 

Желанието ни е студентите от УНСС да имат пряк достъп до наши специалисти, които заемат различни управленски и експертни позиции, да съдействаме учебните програми да се адаптират към изискванията на пазара труда, посочи г-н Кавалов (на снимката долу).

Представител и изпълнител по меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Мирослава Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от страна на АОКИС – гл. ас. д-р Валерия Динева, член на УС на Асоциацията и председател на Комитета по образование и сертификация.

Според проф. Пейчева подписването на документа показва социалната ангажираност на ректорското ръководство за изграждането на нашите студенти като висококвалифицирани кадри.

В меморандума е записано още, че АОКИС ще подпомага качеството на обучението на студенти и докторанти от УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и др.

Двете институции ще си партнират и при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто управление, при съвместното кандидатстване по проекти/програми, организирането на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, обмен на информация и пр.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и АОКИС ...