Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие

сряда, 18 ноември 2020 16:19

Делегация на Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие беше на посещение в нашия университет във връзка с реализацията на проекта „Подпомагане на развитието на институционалния и бизнес капацитет за работа на малки и средни предприятия на Република Северна Македония и останалите страни от групата на Западните Балкани по пътя на европейска интеграция. България и Япония в съвместна подкрепа за страните от Западните Балкани“.

Представители на двата партньорски университета по проекта - УНСС и Университетът "Св. св. Кирил и Методий", проведоха работни срещи в Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и посетиха Тракия икономическа зона, Пловдив, и Технопарк, София. 

От страна на УНСС в срещите участваха: доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на проекта, проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. Боян Жеков (УНИБИТ) и Ани Арутюнян от Центъра по изследователски и образователни проекти. Университетът „Св. св. Кирил и Методий“ беше представен от проф. Леонид Наков, проф. Стоян Дебърлиев, проф. Ежени Брзовска, проф. Предраг Трепски, Никола Латиновски, Андреа Атанасовска,  Ана Темова, Мая Манчевска и Виктор Петрушевски.

Галерия снимки от Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и  ...