Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора

четвъртък, 12 ноември 2020 13:40

„Случаят е много специален. Затова и вниманието ни е специално. Защото да имаш пълно 6.00 от четири години следване в Университета за национално и световно стопанство е много сериозно постижение“. Това каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров на тържественото връчване на дипломата на Габриела Радкова Димчева, специалност “Счетоводство”, ОКС “бакалавър”, редовно обучение, пълната отличника на випуска, който се дипломира през тази година (на снимката долу).  

Дипломантката получи и грамота за отличен успех, както и парична награда в размер на 1 000 лв.

На церемонията присъстваха проф. д-р Снежана  Башева, ръководител на катедра „Счетоводстов и анализ“ и бивш декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата.

„Искам да честитя този успех. Безспорно той е постигнат с много усилия и най-вече с много любов към професията. Бъди горда за това, че си наша студентка, че си студентка на 100-годишен университет и на 100-годишна катедра – обърна се проф. Башева към Габриела. - Чрез теб искам да поздравя всички дипломанти от нашата специалност, на които заради ситуацията с COVID-19 няма да можем да раздадем официално дипломите. Използвам случая да им пожелая здраве и бъдещи професионални успехи. Гордейте се с нашата Алма матер“.

Проф. Снежана Башева и Габриела Димчева

„Поздравявам ви за нивото, което показвате, за увереността, която ни давате, че нашият труд се въплътява в такива възможности и умения – приветства абсолвентката проф. д-р Даниела Фесчиян. - Винаги носете в сърцето си името на Университета за национално и световно стопанство и на катедра „Счетоводство и анализ“, на която сте възпитаничка. Благодарим, че ни повярвахте и продължавате образованието си в нашите магистърски програми“.

Габриела вече се обучава  в специалността „Финансова отчетност“. Нейната мечта е да бъде преподавател, а един ден и професор в УНСС.  

„Завърших Националната финансово-стопанска гимназия и още от 9 клас се прояви моята любов към счетоводството. Още тогава знаех, че това е моята страст и че искам да уча счетоводство в УНСС. Смятам, че само университет, който си е с икономически профил, може да даде това високо ниво. Разбира се, човек трябва да се труди и да се развива и сам, но преподавателите са страхотни, особено тези от катедра „Счетоводство и анализ“. Всички са големи специалисти, за което много им се възхищавам“, каза Габриела. Най-важното за нея през четирите години следване е, че е успяла да развие умението си да мисли, а не просто да заучава факти. „Счетоводството е наука, която изисква много мислене, а не зубрене“, сподели отличничката.

Проф. Башева връчи от името на катедра „Счетоводство и анализ“ грамота на ректора проф. Димитров по случай 30-годишнината на ръководената от него катедра "Национална и регионална сигурност". „Вие сте пример за всички нас с това, което направихте за развитието на специалността, а сега като ректор и за университета“, посочи тя.

Галерия снимки от Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева  получи дипломата си от рект ...