Юбилейни плакети „100 години УНСС“ за изтъкнати представители на академичната ни общност в навечерието на Деня на народните будители

петък, 30 октомври 2020 16:49

В навечерието на Деня на народните будители бяха връчени юбилейни плакети „100 години УНСС“ на изтъкнати представители на нашата академична общност за заслуги към утвърждаването на авторитета на Университета за национално и световно стопанство и по случай неговия славен юбилей.

Поради извънредните мерки ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи лично само част от юбилейните плакети и отправи своите сърдечни благодарности на наградените за тяхната всеотдайна работа за доброто име на УНСС (на снимките долу).

Проф. д-р Маргарита Атанасова и проф. д-р Веселка Павлова
Проф. д-р Атанас Казаков
Проф. д-р Боян Дуранкев
Проф. д-р Любомир Стефанов
Проф. д-р Петко Тодоров

От името на ректора Ралица Цанова от дирекция „Кабинет на ректора“ връчи юбилейни плакети на видни дейци на УНСС и им предаде неговата благодарност за приноса им за развитието на нашия университет (на снимките долу).

Проф. д.ик.н. Михаил Динев
Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов
Проф. д.ик.н. Васил Манов

Галерия снимки от Юбилейни плакети „100 години УНСС“ за изтъкнати представители на академичната ни ...