Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС

понеделник, 26 октомври 2020 13:35

Над 30 възпитаници от десетте випуска на специалност „Предприемачество“, създали и развили собствени бизнеси, взеха участие в конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”, организирана от Института по предприемачество на УНСС на 23 октомври т. г.

Ограниченията във връзка с Ковид-19 не позволиха и на редица други успешни в бизнеса възпитаници да се включат във форума, както и да бъдат поканени по-широк кръг участници – колеги и студенти на УНСС.

Събитието, което продължи през целия ден, беше уважено от ректора проф. д-р Димитър Димитров, д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, г-н Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, г-жа Нина Цанева, съветник на министъра на икономиката, г-н Васил Караиванов, председател на УС на София Тех Парк, г-н Цън Цон, предприемач и управител на Тераленд Груп, г-жа Ирина Белева, старши съветник на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и бивш генерален консул на България в Шанхай, г-жа Мая Гешева, директор на Национална финансово-стопанска гимназия, и г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет на УНСС.

„Радвам се, че въпреки сложната ситуация сме тук заедно, за да отбележим както 100-годишнината на УНСС, така и приноса на специалността в създаването на предприемачи, така необходими за посрещане на предизвикателствата на новото столетие“. С тези думи доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество, откри конференцията.

В Голяма конферентна зала

Преди приветствията на официалните гости с едноминутно мълчание беше почетена паметта на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, създател на Център за развитие на предприемачеството (1997 г.), катедра „Предприемачество“ (2006 г.), специалност „Предприемачество“ (2007 г.), и директор на Института по предприемачество до смъртта си.

Ректорът проф. Димитров приветства участниците и изтъкна, че въпреки усложнената от Ковид-19 ситуация, в УНСС продължава традицията за използване на съвременни информационни технологии и въвличане на студентите и докторантите в дейностите на университета. „Присъствието на толкова заинтересовани хора днес доказва, че Институтът по предприемачество върви по правилен път и има огромен потенциал за развитие. Знаете, че УНСС чества своята 100-годишнина в една по-особена атмосфера, но това ни накара да бъдем по-предприемчиви и да използваме това, което досега не сме използвали толкова активно“, заяви ректорът и пожела успех на конференцията и на младите предприемачи.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

В събитието участваха и настоящи студенти от специалността, както и ученици от НФСГ и ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – партньори на Института по предприемачество.

Специална благодарност беше отправена към спонсора на конференцията „Геотехмин“ ООД.

„Трябва да се подчертае, че приемът на първия випуск студенти по предприемачество през 2007 г. бе предшестван от над 15-годишни системни натрупвания на знания чрез изследвания на българската практика и трансфер на достиженията на колеги от други страни. С въвеждането на бакалавърска програма по предприемачество УНСС изпревари не само висши училища в Източна Европа, но и редица западноевропейски университети, заяви доц. Коларов. Той заяви с увереност „че няма да е далеч времето, в което Стената с имената на нашите възпитаници, предприемачи на новото столетие, ще надмине тази с имената на българските държавници, свързани с УНСС“.         

С видеоприветствия към участниците във форума се обърнаха двама от множеството дългогодишни чуждестранни партньори на Института по предприемачество – проф. Кен О’Нийл, почетен професор по предприемачество в Университета в Ълстър, първият човек, получил Наградата на кралицата за насърчаване на предприемачеството – награда за цялостно постижение (2005 г.), и носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“, и д-р Марк Потс, директор на Програма за лично финансово планиране на Централния Мичигански университет, САЩ. Те поздравиха университета за неговата 100-годишнина и пожелаха успех на българското предприемачество и бизнес.

Проф. Кен О’Нийл

Д-р Марк Потс

Д-р Бойко Таков

Г-жа Нина Цанева

Г-н Васил Караиванов 

Г-н Цън Цон

Г-жа Ирина Белева

Г-жа Мая Гешева

Г-н Владимир Данаилов в специална сесия представи дейностите на Фонда на фондовете и конкретни програми за подкрепа на предприемачите. Последваха въпроси от аудиторията, на които г-н Владимиров отговори и призова младите предприемачи да бъдат активни в комуникацията и търсенето на съдействие от експертите на Фонда.

Г-н Владимир Данаилов

Програмата на конференцията включваше три сесии с представяне на бизнесите на възпитаниците на специалност „Предприемачество“ с акценти върху извървения път, постигнатите успехи, научените уроци, новите идеи и вдъхновение. Представени бяха предприятия от почти всички сфери на икономиката – високи технологии, базирани на знание услуги и традиционни отрасли. Бившите студенти споделиха как са приложили получените знания и натрупаните по време на обучението в специалността умения в своята бизнес практика.

Конференцията срещна млади предприемачи от различните випуски на специалността, които откриха взаимни интереси за бизнес сътрудничество.

И макар че предвиденото в програма време за презентации се оказа недостатъчно, конференцията приключи със съвети на г-н Цън Цон, полезни обобщения, направени от доц. Коларов, нараснал ентусиазъм и ясно заявено желание от младите предприемачи за бъдещи подобни инициативи.

Галерия снимки от Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специално ...