Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС

понеделник, 26 октомври 2020 13:43

Уважаеми преподаватели, студенти и служители,

Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на:

  • помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: kstoichev@unwe.bg

            и

  • директора на дирекция „Управление на собствеността“ инж. Юлиян Прилепски, тел. 02 8195 270, e-mail: iprilepski@unwe.bg

Повече информация: тук 

           

Галерия снимки от Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС ...