Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“

събота, 17 октомври 2020 14:47

За 19-та поредна година (13-та от влизането на България в Европейския съюз) се проведе традиционната международна научна конференция на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, посветена на членството на България в Европейския съюз, както и на развитието на различни аспекти от функционирането на Съюза – политики, икономика, вътрешен пазар, търговия, иновации и др.

Официални приветствия отправиха ръководствата на университета, факултета и катедрата, както г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание.

Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет “Международна икономика и политика”, проф. д-р Миланка Славова, ръководител на катедра “МИО и бизнес”, доц. д-р Светла Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС, и г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание

Г-н Стойнев говори за ЕС на две скорости и Европа на неравенствата, които се изострят допълнително от пандемията с COVID-19, и призова академичната общност да помогне с анализа и решения на тези и свързаните с тях проблеми. Във връзка с неговото предложение парламентът да обсъди националните планове за възстановяване от националните парламенти преди да бъдат внесени в европейските институции, г-н Стойнев призова УНСС да помогне с визионерство в този процес.

Г-н Драгомир Стойнев

С видеообръщение ректорът проф. Димитров Димитров поздрави участниците в конференцията и им пожела успех, като подчерта значимостта на включените за дискусия теми за българската и европейската икономика. Приветствия към форума отправиха ръководителят на катедрата проф. д-р Миланка Славова и доц. д-р Светла Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС.

Ректорът проф. Димитров Димитров

Беше представен електронният сборник с избрани публикации на преподавателите от катедрата, който може да бъде изтеглен оттук

Деканът на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Мария Бакалова подчерта, че специалността „МИО“ е специална марка за университета, а годишната конференция на катедрата се е утвърдила като традиция, през която са израснали много млади преподаватели. Тя пожела ползотворна работа, която да доведе до създаването на интересен и разнообразен за читателите сборник.

Доц. д-р Мария Бакалова

Откриването завърши с артистичното включване на доц. д-р Елена Симеонова, зам.-декан на факултет “Международна икономика и политика”, която със стихотворението „Да нарисуваш птица“ на Жак Превер направи аналогия между създаването на традиция, каквато е конференцията на катедра „МИО“, и създаването на красиви творби в художественото изкуство.

Доц. д-р Елена Симеонова

Форумът продължи с академичното слово на проф. Миланка Славова на тема: „Разрушителни иновации и масови отворени онлайн курсове“ (МООК), в което бяха представени различни аспекти на този вид интересни иновации. Анализирани бяха както предимствата на МООК (достъпност на образованието, възможност за учене с различна скорост, възможност за получаване на сертификат за работа, достигане до различни целеви групи, масовост и по-ниска цена на обучението), така и недостатъците на този вид курсове – висок процент на отпаднали участници, трудна акредитация на курса и високи разходи за разработването му, сложна верификация на знанията на обучаемите и др. Проф. Славова сподели опита и впечатленията си от своето участие в международен проект за подготовка и провеждане на подобен масов онлайн курс, включващ 1400 участници от 44 различни страни.

Проф. Миланка Славова

В рамките на конференцията бяха представени и студентските разработки, които участваха в студентското състезание за есе, организирано от катедра „МИО и бизнес“ и Студентския съвет.

Журито, което оценяваше студентските презентации, беше съставено от преподаватели в катедрата: гл. ас. д-р Силвия Кирова (председател на журито), гл. ас. д-р Моника Моралийска, гл. ас. д-р Васил Гечев, гл. ас. д-р Стефан Петров и докторант Мартин Петков.

Журито

Наградата (300 лв. и грамота за отлично представяне) спечели Моника Георгиева от специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ за есето „Climate Change and the EU“.

Победителката Моника Георгиева

Второто място (200 лв. и грамота за отлично представяне) беше присъдено на Александър Димитров от специалност „Международен бизнес с преподаване на английски език“ (дуална програма с УНИНТ – Рим) за неговата разработка на тема: „Защо еврото е добро за България“.

Класираният на второ място Александър Димитров

На трето място (100 лв. и грамота за отлично представяне) беше класирана Анна Кучеряева от специалност „Международни икономически отношения“ за нейната презентация на тема: „Управление на комуникациите със заинтересованите страни“.

Трето място за студентката Анна Кучеряева

Всички участници получиха грамоти за отлично представяне, връчени от преподавателите в катедрата.

Галерия снимки от Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 г ...