Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“

петък, 16 октомври 2020 15:58

„България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“ беше темата на международната конференция, организирана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ и г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, която се проведе в аула „Максима“. Във форума участваха водещи експерти и представители на международната академична общност от България и чужбина, преподаватели от УНСС и др.

Приветствия към гостите и участниците в събитието отправиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, проф. д-р Миланка Славова, ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, и г-жа Цветелина Пенкова.

С едноминутно мълчание беше почетена паметта на проф. Христина Вучева, възпитаник на УНСС и дългогодишен преподавател в нашия университет.

Ректорът определи темата на конференцията като изключително актуална и важна за България в настоящия исторически момент, когато страната ни напредва усилено към членството си Еврозоната. Приемането на еврото е сложен процес за държавите, които са извървяли пътя към това предизвикателство, защото то изисква дълбок научен анализ и икономически механизъм за осъществяването му. Затова смятам, че проблематиката на конференцията се разисква на най-подходящото място – в УНСС, където са завършили много личности, участвали и участващи и в момента в осъществяването на този процес, в т.ч. 15 от 16-те финансови министри на България след 1989 г., посочи проф. Димитров. Той изрази увереност в ползотворността на форума и положителните резултати от него, които може да бъдат публикувани, за да се осигури по-голяма информираност по темата.

Проф. Димитър Димитров

Вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова посочи, че приемането на България във валутно-курсовия механизъм ERM-II и Банковия съюз изисква задълбочен поглед върху промените, които ще настъпят в българското общество и икономика след въвеждане на еврото. Тя подчерта необходимостта от по-широка осведоменост на обществото и изрази увереност, че конференцията ще отвори още повече вратата към анализа на актуалната проблематика. Г-жа Йотова благодари на организаторите за формата на събитието, даващ възможност за връзка между науката и практиката, което винаги осигурява добри резултати. Вицепрезидентът направи преглед на постигнатото до момента и се спря на проблемите и предизвикателствата пред България по пътя към Еврозоната. Членството на страната ни трябва да бъде осъзнато с всички произтичащи от него отговорности и изисквания, за да бъде България достоен участник в този финансов съюз, посочи тя.

Г-жа Илияна Йотова

Проф. Славова посочи, че възможността катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ да бъде съорганизатор на събитието е признание за работата на нейните колеги, тъй като темите, посветени на европейската интеграция, в това число на европейския паричен съюз отдавна са обект на изследователската дейност на катедрата. Много наши възпитаници са част от международни институции, където работят за развитието на европейската интеграция, посочи ръководителят на катедрата. Проф. Славова изтъкна, че целта на форума е да се привлече общественият интерес към дискутираната тематика и пожела успех на участниците в конференцията.

Проф. Миланка Славова

Влизането в Еврозоната е логична стъпка за България и ангажимент, който изисква особено внимание, заяви г-жа Цветелина Пенкова. Тя запозна участниците в конференцията с резултатите от социологическо проучване на тема „Нагласите на българите спрямо еврото и членството на България в еврозоната“ и изрази своята увереност, че с помощта на експертите и учените, участващи в конференцията, ще бъде направен задълбочен анализ на процеса на влизането на България в Еврозоната. По време на форума ще бъдат обсъдени плюсовете и минусите от този процес, както и рисковете и предизвикателствата с цел по-голяма осведоменост на обществото и осигуряване на достойно партньорство за страната ни в паричния съюз, изтъкна тя.

Г-жа Цветелина Пенкова

Международната конференция се проведе в два панела. Първият беше фокусиран върху опита на други държави, присъединили се вече към Еврозоната, през погледа на чуждестранни специалисти. Вторият панел беше посветен на позиции и становища на водещи експерти, учени и преподаватели от УНСС и др. за готовността на България за присъединяване към Еврозоната.

По време на форума в аула „Максима“

Доклади изнесоха г-н Николай Василев, бивш вицепремиер и министър, управляващ партньор в Expat Capital, проф. Мирослав Церар от Юридическия факултет на Университета в Любляна, бивш министър-председател на Словения, д-р Пол Танг, член на Европейския парламент, асистент в Университета Тилбург и изследовател в Университета в Амстердам, Ведрана Йелушич Кашич, съдружник в Deloitte Touche Tohmatsu Limited, проф. д-р Татяна Хубенова от Института за икономически изследвания на БАН, Ивайло Калфин, съветник в ЕП по бюджетни въпроси, възпитаник на УНСС, проф. д-р Даниела Бобева, възпитаничка на УНСС, и др.  

Галерия снимки от Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателств ...