Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти

четвъртък, 02 юли 2020 13:47

Когато вирусът ни изненада, нямаше време да правим анализи и прогнози ще успеем ли да преместим обучението на 20 хиляди студенти в Облака. Просто го направихме. Да, имаше съмнения, скептицизъм, притеснение. Но имаше и решителност, съпричастност, разбиране.

Успяхме ли?

Ето какво показват резултатите от второто изследване сред нашите студенти за нашия първи онлайн семестър, реализирано съгласно решение на Ректорския съвет от доц. д-р Катя Михайлова (катедра „Икономическа социология), проф. д.с.н. Михаил Мирчев (катедра „Политология) и доц. д-р Александрина Мурджева (катедра „Информационни технологии и комуникации“):

В това изследване участваха 2820 студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5.54 (по скалата от 1 до 7).

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров:

Справихме се. Продължаваме да се развиваме

През този семестър способностите на преподавателите да преподават, а на студентите – да учат – бяха подложени на необичайно  изпитание.  Справихме се успешно, сега е важно да оценим постигнатото и да продължим напред с повече опит и увереност.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

Благодаря на изследователския колектив и на всички тези 2820 студенти, които  с отговорите си ни помагат да осмислим преживяното. Благодаря и на всички 20 000 студенти и 500 преподаватели, които толкова бързо се адаптираха към процеса. Приемам средната оценка на осъщественото онлайн обучение –  5.54, не само като високо признание, а и като стимул да продължим да се развиваме.

Радвам се, че личното ми мнение е сходно с мненията на участниците в изследването – онлайн обучението трябва да се развива, но не бива да измества академичната традиция за личен контакт между преподавател и студенти.

 

Проф. д-р Мирослава Раковска,

заместник-ректор по учебната дейност:

Онлайн изпитите са доказателство за успеха на онлайн обучението

Онлайн обучението премина спокойно, без проблеми, независимо че беше организирано за много кратко време. УНСС успя своевременно да реагира на извънредната обстановка, да организира занятията и да мотивира преподавателите и студентите да се включат активно в онлайн обучението. Осигурена беше подкрепата на всички, които се нуждаеха от помощ при ползването на платформата, но и самите преподаватели проявиха инициативност при въвеждането на нови за самите тях методи на обучение, както и при разрешаването на възникнали проблеми.

Проф. д-р Мирослава Раковска

Резултатите от онлайн изпитите говорят красноречиво и за успеха на онлайн обучението – броят на студентите, които не са положили успешно изпитите, е приблизително същият като този на неуспешните студенти при традиционния подход за провеждане на изпитите.

Доц. д-р Катя Михайлова:

Онлайн семестърът в отделни пунктове води по качество на традиционния

Това е второто изследване за качеството на онлайн обучението в УНСС по време на COVID-19, през погледа на студентите. Резултатите от първата онлайн анкета анализирахме през третата седмица от нашия онлайн семестър. Въпросникът в тази анкета включваше индикатори за изследване на качеството на онлайн обучението в две направления: обективно – образователен процес, и субективно –  възприятия на студентите (емоционални и рационални).

Доц. д-р Катя Михайлова

Анализът на резултатите дава основание да мислим, че качеството на онлайн образователната услуга, която предложихме, съответства на качеството на традиционното обучение в аудитория. Има дори отделни пунктове, по-които онлайн семестърът води по качество пред традиционния. 

Галерия снимки от Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти ...