УНСС обяви лицензионна готовност за електронната студентска книжка

сряда, 24 юни 2020 15:31

Уведомяваме ви, че Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/ с декларация от 10.06.2020 е обявил лицензионна готовност в Патентно ведомство на Република България, с която като патентопритежател декларира своето желание да разреши на всяко лице да използва изобретението, при условията на неизключителна лицензия срещу заплащане на справедливо лицензионно възнаграждение.

Лицензионната готовност е обявена за  изобретение с наименование „Система и метод за двумерно цифрово подписване на електронна студентка книжка“, със защитен документ - патент № 67041, издаден патент на 04.03.2020 г.

Издаденият патент е в областта на информационните технологии и се отнася до система и метод за прилагане на двумерно цифрово подписване на оценките при изпитване на студенти с използване на електронна студентска книжка. По своята същност изобретението представлява електронна студентска книжка.

Внедряването на горепосоченото изобретение в учебни заведения ще подобри обучението в онлайн среда и ще намали значително административната работа на място на преподавателите и администрацията, включително разходите, свързани с този процес.

Галерия снимки от УНСС обяви лицензионна готовност за електронната студентска книжка ...