Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP

петък, 29 май 2020 13:30

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и изпълнителният директор на PRS Group д-р Кристофър Маккий подписаха на 20 май т.г. меморандум за разбирателство. По този начин УНСС зае достойно място, наред с  Харвард, Принстън, Джон Хопкинс и Колумбийския университет, като партньор на PRS Group – една от най-големите световни консултантски компании в областта на политическия риск.

В документа двете страни изразяват съгласието си да развият взаимноизгодно сътрудничество като обединят своя капацитет и експертиза в областта на образованието, приложните изследвания и консултантската дейност и като повишат качеството и ефективността на изследванията, анализа и оценката на политическия риск.

Меморандумът предвижда изграждане на съвместен Изследователски и консултантски център по политически риск със седалище УНСС; организиране в УНСС на годишна международна конференция по проблемите на геополитическия риск в партньорство с публичния сектор, бизнеса и чуждестранни инвеститори; участие в съвместни изследователски проекти и дейности и др.

Подписването на меморандума стана възможно с активното съдействие на проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество. Координатор по изпълнение на меморандума е доц. д-р Елена Симеонова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика“, по чиято инициатива и предварителна подготовка беше сключен меморандумът.

На 27 май се проведе първата работна среща в онлайн формат, в която участваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, изпълнителният директор на PRS Group д-р Кристофър Маккий, главният секретар по международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов и координаторът по изпълнение на меморандума доц. д-р Елена Симеонова.

На срещата бяха набелязани първите съвместни инициативи – подготовка на онлайн международна конференция по проблемите на политическия риск след Ковид-19 през октомври и участие на УНСС на експертно равнище в Годишната среща на Асоциацията на търгуващите на нововъзникващи пазари (Emerging Markets Trade Association – EMTA) през декември, на която основни докладчици ще бъдат държавни ръководители, анализатори на водещи индустрии и инвеститори.

Галерия снимки от Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP ...