Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков

четвъртък, 28 май 2020 12:00

Осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от нашия университет чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи от взаимен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и община Самоков, подписан от ректора проф. д-р Димитър Димитров и кмета на общината г-н Владимир Георгиев (на снимките долу).

В документа и записано още, че двете страни ще организират публични лекции, дискусии и др. от съвместен интерес, ще си партнират при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация и местното самоуправление в подкрепа на публичното управление, ще провеждат научни прояви, обучения, конкурси, ще кандидатстват съвместно по проекти/програми, ще организират публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, ще си обменят информация.

„УНСС е бизнес университет, който обучава студенти и провежда научни изследвания във всички области на социално-политическия живот, което е гаранция за успешното ни партньорство с общините“, заяви ректорът след подписването на меморандума. „Имаме богат опит и много добра експертиза в подготовката на стратегии и концепции за развитие на регионите и общините. Затова съм убеден, че партньорството ни с община Самоков ще бъде успешно и от взаимен интерес“, посочи проф. Димитров.

„В община Самоков работят много ваши випускници. Сигурен съм, че сътрудничеството ни с УНСС ще бъде изключително полезно, защото имаме нужда от проучвания и изследвания, както и от квалифицирани специалисти за общинската промишленост, за селското и горско стопанство, публичната администрация и др.“, каза кметът г-н Владимир Георгиев.

„Радвам се, че въпреки все още усложнената епидемиологична обстановка в страната, връзката с институциите и бизнеса не прекъсва, а се задълбочава. Доказателство за това е и днешното споразумение, което подписваме с община Самоков, както и множеството поздравления, които получихме по случай 100-годишния юбилей от нашите партньори. Вярвам, че съвместните ни усилия ще доведат до подобряване на практическите умения на нашите студенти чрез включването им в стажантски програми, съвместно участие в проектни дейности и инициативи“, заяви проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики (на снимката долу).

Представител и изпълнител на меморандума от страна на УНСС е катедра „Национална и регионална сигурност“, представлявана от доц. д-р Нончо Димитров.

На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин (на снимката горе).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и община Самоков ...