Ректорът и главният прокурор обсъдиха възможностите за сътрудничество между УНСС и Прокуратурата на Р България

вторник, 26 май 2020 20:01

Сътрудничеството между УНСС и Прокуратурата на Р България обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният прокурор г-н Иван Гешев.

По време на срещата, която се проведе по покана на главния прокурор в сградата на Прокуратурата, проф. Димитров представи идеята си обучението на студентите от нашия университет все повече да се доближава до практиката. В този контекст ректорът определи като изключително полезно споразумението за стажантска програма в Прокуратурата, подписано от декана на Юридическия факултет доц. д-р Захари Торманов и главния прокурор г-н Иван Гешев. Документът предвижда стажовете за нашите студенти по право да се провеждат в Софийската градска прокуратура, Софийската окръжна прокуратура и Софийската районна прокуратура.    

Обсъдена беше и възможността представители на Прокуратурата да бъдат гост-лектори в магистърската програма „Противодействие на корупцията“ и др.

Включването на наши преподаватели в новосъздадения експертен съвет към главния прокурор беше оценено като поредна положителна стъпка  в партньорството между двете институции. Изразено беше убеждението, че като авторитетни и доказани представители на научната общност на нашия университет те ще подпомагат компетентно и професионално дейността на главния прокурор.

Ректорът връчи на главния прокурор юбилеен плакет и възпоменателна монета „100 години УНСС“.

Г-н Гешев прие поканата на проф. Димитров да изнесе публична лекция в УНСС през новата учебна година и му връчи плакет с кирилицата.

Галерия снимки от Ректорът и главният прокурор обсъдиха възможностите за сътрудничество между УНСС ...