Ново признание за УНСС от CIMA

вторник, 26 май 2020 13:00

УНСС получи нова акредитация от Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) за обучение по модулите от оперативното ниво на престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management Accountant (CGMA), разработена от CIMA в партньорство с Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, вече се признават общо осем изпита от квалификацията. 

Акредитацията е постигната в рамките на проект НИ-1-2019 с ръководител доц. д-р Михаил Мусов. С нея УНСС затвърждава лидерските си позиции като остава единствения университет в България, чиито финансово-счетоводни специалности са едновременно акредитирани от трите водещи в света професионални организации – Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводителите (ACCA), Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и CIMA. Широкото международно признание е гарант за високата добавена стойност на обучението в тези специалности както за студентите, така и за работодателите.

Галерия снимки от Ново признание за УНСС от CIMA ...