Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях”

сряда, 20 май 2020 11:33

Проф. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“ и директор на Института по икономика и политики, участва в Първата телеконференция на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” (“Systemic Crises triggered by contemporary Pandemia and Progressive Way-Outs”).

Форумът, организиран от Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа и Черноморския регион (ASECU), беше открит от нейния президент доц. Григорис Заротиадис, декан на Факултета по икономика и политически науки на Солунския университет „Аристотел“.

В конференцията участваха изтъкнати представители на икономическата наука от цял свят, сред които: проф. Джефри Сакс от Колумбийския университет, проф. Майкъл Хъдсън, президент на Института за изучаване на дългосрочните икономически тенденции (ISLET), един от най-авторитетните финансови анализатори на Уолстрийт, проф. Масаюки Сусаи от Университета в Нагасаки, проф. Леонид Наков, генерален секретар на ASECU, директор на Центъра за икономически изследвания на университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, и др.

„Ние сме в навечерието на нов икономически ред, който неизбежно ще бъде създаден, на нови системи на международна специализация и кооперация, на управление на веригите на доставките на всички нива, на нов режим на световната търговия. Но имаме нужда и от нова финансова система, която ще трябва да реабилитира златото като световни пари и всеобщ еквивалент. Мисля, че не само правителствата и институциите, а и всички на персонално и глобално ниво трябва да обединим усилията си, за да създадем нашия нов свят“, посочи в доклада си проф. Статев, който е сред основателите на Асоциацията и председател на Надзорната комисия на Общото събрание на ASECU.

„Очевидно светът е в глобална криза. Излизат първите оценки за спадовете в производството и доходите, безработицата нараства. Прогнозите са още по-песимистични – говори се за втора вълна през септември т.г., която би възпрепятствала възстановяването и би задълбочила кризата, превръщайки я в рецесия“, заяви проф. Статев. Според него още е рано да се правят оценки на загубите, но може и трябва да се направят прогнози: „Наблюдаваме значимо нарастване на онлайн търговията и банкирането. Практиката показа, че в много случаи онлайн работата е по-ефективна от досегашните модели. Разрушават се традиционните връзки на регионално, национално и международно коопериране, специализация и търговия.“

Според проф. Статев световните и международните институции - ООН (с всичките й специализирани организации и структури), Световната банка, МВФ, ЕС, ЕЦБ и т.н. - създадени след Втората световна война, не са в състояние да изпълняват своите основни функции, а именно с помощта на по-богатите държави да тушират и преодоляват социално-икономическите неравенства в света. Бретън-Уудската система е разрушена. Глобалният свят вместо да конвергира все повече имитира модела на Галактиката – на раздалечаващи се една от друга национални икономики и региони.

Според проф. Статев последните финансови кризи в света са показали, че хаотичната конкуренция между валути в различни национални и регионални униформи (щатски долар, евро, рубла, ренминби, йена и т.н.) няма как да бъде овладяна без световни пари: „Няма една валута, която да може да изпълнява тази роля, електронните пари – също. Това означава, че светът отново трябва да приеме с някакъв договор за световни пари златото като общ еквивалент“.

Работата на телеконференцията, която се проведе онлайн в платформата “Zoom”, беше организирана в три тематични сесии: макроикономическа, бизнес и социални аспекти на пандемията от КОВИД-19.

Галерия снимки от Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвик ...