Започна реализацията на комплексна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в УНСС

петък, 27 март 2020 16:20

През март 2020 г. стартира изпълнението на възприетата в началото на тази година политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в УНСС. Политиката е в изпълнение на стратегията и плана за прилагане на мерките, които в момента се разглеждат от специалистите в тази област и в съкратени срокове ще бъдат представени на ръководството за утвърждаване.

В учебните корпуси на университета бяха предприети дейности по създаване на условия за намаляване на разходите за електроенергия и топлоенергия (вкл. и изразходването на вода) и комплексни мерки за енергийна ефективност.

По време на първия етап конкретните мерки включват цялостна подмяна на осветлението в основната сграда на УНСС, което е с луминесцентни тръби, работещи с газ и нанасящи вреда на околната среда (които трябва да бъдат депонирани от специализирани фирми на отредените за това депа за опасни отпадъци), с ЛЕД енергоспестяващи тръби. Сега в университета има хиляди осветителни тела, които трябва да бъдат преработени и да се заменят с новите ЛЕД енергоспестяващи тръби от служители на университета, което се извършва в момента. Това ще намали драстично консумацията на електроенергия за осветление.

Първоначалните мерки за намаляване на консумацията на вода в санитарните възли включват и подмяна на спирателните кранове с безконтактни - автоматизирани с датчици за движение (където е приложимо), и монтиране на кранове, спестяващи вода на другите места.

Ускореното прилагане на комплексните мерки за енергийна ефективност ще доведе до сериозно намаляване на консумацията на електроенергия и вода, което ще има значителен позитивен ефект както по отношение на природата, така за икономия на бюджетни средства.

Галерия снимки от Започна реализацията на комплексна политика за прилагане на мерки за енергийна е ...