Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС

петък, 06 март 2020 13:29

Катедра „Счетоводство и анализ“, съвместно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW), проведе семинар на тема “ICAEW University Student Scheme and Accounting Career Speed Dating” за студенти и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха едни от най-големите одиторски компании – AFA Bulgaria, EY, Grant Thornton и PwC.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, г-жа Джоана Шуховска, доц. д-р Силвия Трифонова и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво надясно)

Събитието бе открито от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя припомни, че по време на шестгодишното партньорство беше свършена много работа и бяха постигнати сериозни резултати: акредитирани бяха от страна на ICAEW бакалавърски и магистърски специалности; признати бяха до 8 изпита от престижната квалификация ICAEW Chartered Accountant, проведени бяха десетки съвместни мероприятия и много други.

Доц. д-р Михаил Мусов – институционален координатор на партньорството между УНСС и ICAEW и главен секретар по международно сътрудничество на УНСС, също приветства аудиторията. Той прочете поздравителен адрес от доц. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. „Пожелавам успех на всички студенти, които са готови за ново начало, и смелост на тези, които все още се колебаят. Вярвайте в себе си! Вярвайте в успеха си! Ние вярваме във вас!“ – се казва в обръщението на доц. Стоянова. Приветствие към гостите отправиха още проф. Даниела Фесчиян – зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и г-жа Джоана Шуховска – мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW. Семинарът се проведе със съдействието на доц. д-р Силвия Трифонова – зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет, гл.ас. д-р Радка Андасарова и хон.ас. д-р Златин Съръстов – преподаватели в същия факултет. 

В първата част на събитието присъстващите студенти и докторанти получиха безплатен достъп до уеб платформата на ICAEW – University Student Scheme (USS). Регистрацията в платформата осигурява достъп до: обучение по MS Excel, курс в областта на „cloud accounting“, уебинари, различни ресурси за усъвършенстване на т.нар. гъвкави умения (soft skills – от английски), множество обяви за работа от международни организации и др.

По време на регистрацията в платформата на ICAEW

Втората част на събитието премина под формата на бързи срещи с работодатели (career speed dating). Студентите и докторантите се запознаха с представители на организациите партньори и оцениха възможностите си за работа в тях. Събитието позволи на кандидатите да се срещнат с четирите компании наведнъж, като с всяка имаха само по пет минути, които да използват възможно най-оптимално. И работодателите, и студентите не скриха своето задоволство от иновативния формат на мероприятието, както и от постигнатите резултати, и си обещаха да го повторят през следващата учебна година.

Студентите с AFA Bulgaria

Среща с EY

Grant Thornton сред студентите

Среща на студенти с PwC

Допълнителна информация за признаването на изпити от страна на ICAEW: тук.

Галерия снимки от Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС ...