Студентите финансисти от УНСС първи в състезанието CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2019-2020

сряда, 04 март 2020 9:23

Отборът на УНСС, с академичен наставник проф. д-р Димитър Ненков, спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research Challenge 2019 - 2020 за България. Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Финанси“, ОКС „магистър“.

Проф. д-р Димитър Ненков

Състезанието, което е глобално и се организира от международната професионална организация на сертифицираните финансови анализатори - CFA Institute, е в областта на т. нар. equity analysis и се провежда между университетски отбори на три нива: локално (за България), регионално и глобално. За целта светът е разделен на три региона: 1. Европа, Близък изток и Африка (EMEA), 2. Азия и Пасифика и 3. Америка (Северна и Южна). Българските университети участват в първия регион – ЕМЕА.

Състезанието има за цел да развива знанията и най-вече уменията на студентите в областта на анализа и оценката на акции, изготвянето на инвестиционен доклад, както и уменията за презентиране.

Отборът на УНСС: Димитър Тодоров, Габриел Стойков, Атанас Беломоров и Кристиян Георгиев (от ляво надясно)

До финала на състезанието в България стигнаха 5 отбора от четири университета: два отбора от Американския университет в България (AUBG), отбор от Икономическия университет - Варна, отбор от ВУЗФ и отбор от УНСС.

Отборът-победител (УНСС):

-       Атанас Беломоров, специалност „Финансов мениджмънт“;

-       Габриел Стойков, специалност „Финанси“;

-       Димитър Тодоров, специалност „Финансов мениджмънт“;

-       Кристиян Георгиев, специалност „Финансов мениджмънт“.

Отборът с научния ръководител проф. Димитър Ненков

Като победител в състезанието, отборът на УНСС ще представя България на регионалното състезание за Европа, Близкия изток и Африка, което ще се проведе в Йордания на 1 и 2 април т.г.

Състезанието се състоеше в осъществяването на анализ и оценка на акциите на публично акционерно дружество, търгувано на Българската фондова борса – София. Работата на отбора продължи около три месеца – от края на ноември 2019 г. до края на февруари тази година. Оценяваната компания беше „Градус“ АД.

Всеки от отборите трябваше да изготви и предаде доклад с анализа и оценката на дружеството, който бе оценяван от панел от Graders, сертифицирани финансови анализатори. След това всеки от отборите трябваше да направи презентация и защита на своята оценка пред друг панел от Judges, също професионални финансови анализатори.

Галерия снимки от Студентите финансисти от УНСС първи в състезанието CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLE ...