Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS

вторник, 25 февруари 2020 10:34

Проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“ и директор на Института по икономика и политики, беше преизбран на 31 януари т.г. за вицепрезидент на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS от четвъртото общо събрание на Групата, което се проведе на 31 януари т.г. в Солун. (Проф. Статев е вицепрезидент на HELICAS от нейното създаване.Новият президент е Симон Бенсасон, кмет на Неаполис и председател на Общинския съвет на Солун, а другият вицепрезидент е Йоанис Забукис, кмет на Александруполис.

Общото събрание взе решение към HELICAS да се включат териториални структури от Южна България, както и структури и университети от Северна Македония и Западните покрайнини на Сърбия. Официалното им приемане ще бъде през пролетта на среща на Групата в България. Предстои създаването на Балкански логистичен хъб за участие в европейски проекти през следващия програмен период, когато това ще бъде един от основните приоритети.

Европейската група за териториално развитие е учредена през 2017 г. от териториални структури на Северна Гърция, Университета Аристотел и УНСС с цел участие в европейските програми за трансгранично сътрудничество.

Галерия снимки от Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS ...