Меморандум за сътрудничество между УНСС и Университета „Хаджи Зека“ в Пея, Косово

петък, 21 февруари 2020 19:27

УНСС и Университетът „Хаджи Зека“ (УХЗ) – Пея, Косово, ще си сътрудничат в обмена на студенти, организирането на съвместни научни прояви и обучението на докторанти. Това предвижда подписаното споразумение за партньорство между двата университета.

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, и проф. д-р Fadil Millaku, ректор на Университета „Хаджи Зека“

От Университета „Хаджи Зека“ на официално посещение в УНСС бяха проф. д-р Fadil Millaku – ректор, доц. д-р Ibish Mazreku – зам.-ректор по международното сътрудничество и качеството, доц. д-р Halit Shabani – декан на Бизнес факултета, и доц. д-р Florin Peci – координатор на проект „T2P“. Те бяха посрещнати и приветствани от проф. д-р Диана Копева – зам.ректор по НИД, и от доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международно сътрудничество на УНСС.

Проф. д-р Диана Копева е координатор по споразумението за партньорство от страна на УНСС
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, доц. д-р Михаил Мусов, проф. д-р Диана Копева и проф. д-р Мирослава Раковска (от ляво надясно)
Проф. д-р Fadil Millaku, доц. д-р Ibish Mazreku, доц. д-р Halit Shabani, доц. д-р Florin Peci (от ляво надясно)

По време на посещението гостите разгледаха УНСС. Те бяха приети в Университетския център по интелектуална собственост от проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес и директор на Офиса за трансфер на технологии към Центъра за компетентност в областта на Големите данни, която представи дейността на Института. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, и проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика" и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации" представиха дейността на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” и цялостната дигитална екосистема на УНСС. Партньорите от Косово зададоха своите въпроси към лекторите и изразиха готовност да следват примера на УНСС за лидерство в иновациите и трансфера на ноу-хау.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов
Проф. д-р Камелия Стефанова, проф. д-р Владя Борисова и проф. Fadil Millaku (от ляво надясно)
В телевизионното студио на УНСС
Пред Стената на славата

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС  и Университета „Хаджи Зека“ в Пея, Косо ...