Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“

петък, 25 октомври 2019 17:25

„Стана традиция да откривам тези традиционни и знаменателни за мен конференции, защото всяка година те трасират всички новости за нас като членове на Европейския съюз и винаги намират нови измерения“, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“, организирана от катедра “Международни икономически отношения и бизнес”.

Проф. Стати Статев

Проф. Статев посочи, че докладите на форума са над петдесет, като има участници от почти всички висши училища в България. „Предполагам, че и тази година ще дадем старта на сериозни дискусии, за да видим какво се е случило за една година със статута на България като страна-членка на ЕС“, добави ректорът. Той отправи и предизвикателство към организаторите да обобщят най-важните акценти от конференцията в документ, който да бъде изпратен на институциите и висшите училища. „Това се превърна в добра практика, за да може случващото се тук да не остане само в УНСС“, допълни той.

Във форума участваха и представители на различни институции

Доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, заяви: „Когато говорим за традиции в изучаването на проблематиката на ЕС и иновациите, нашата катедра има своя голям принос“. Тя посочи, че тази година конференцията е посветена на 90-годишнината на проф. Марин Петров, дългогодишен преподавател в УНСС, който също има голям опит по темата за интеграционните процеси, научно-техническото сътрудничество и иновациите.

Доц. Миланка Славова

Ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ добави, че дискутираните доклади по време на конференцията ще донесат своя голям принос за науката. „Убедена съм, че е много важно да се формулират кратки и ясни препоръки, които да бъдат изпратени до всички институции“, каза доц. Славова.

В зала „Тържествена“

Гост на събитието беше г-жа Саша Безуханова, инициатор и основател на MoveBG, която засегна своя личен мотив за подкрепа на развиването на сферата иновациите в България във всички аспекти.  „Живеем във време на фундаментална трансформация в света. Днес нито един от моделите, които управляваха вчера, не е валиден. Глобалната свързаност, демократизацията на достъпа до информация и нарушеният баланс между човека и природата стимулират общностите да търсят нови решения за това как да адресираме предизвикателствата, които стоят пред нас, и най-вече да намираме изцяло нови модели, свързани с развитие на бизнес средата“, посочи г-жа Безуханова.

Г-жа Саша Безуханова

„Големите корпорации, които до скоро определяха дневния ред на индустрията, днес все повече се заменят от платформи, чиито конкуренти печелят, само защото са там заедно. Ако искаме да бъдем успешни по отношение на бизнеса, ние трябва да разбираме новите модели“, изтъкна тя.

Проф. Стати Статев, г-жа Саша Безуханова и проф. Валентин Гоев (от ляво надясно)

„Преподавателите трябва да подготвят хората за новата икономическа реалност. Днес знанието, което се предаваше единствено от университетите, може да се получи от една изцяло отворена образователна среда, в която и големите академични институции публикуват знанието си. Предизвикателството пред академичните институции е да изпреварят времето си. Ролята на преподавателя се променя – от човек, който предава знание, което очаква да бъде възпроизведено, той трябва да се превърне в медиатор и фасилитатор“, каза г-жа Саша Безуханова.

В зала „Тържествена“

„Философията на новото време, което все още не е намерило своите конкретни институционални измерения, е на отвореност, колаборация, общо създаване на обмен“, каза г-жа Безуханова. За себе си тя посочи, че е посветена на това новите философии да бъдат дебатирани и разпространени.

Галерия снимки от Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „ ...