Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС

петък, 20 декември 2019 10:20

Университетът ни получи акредитация от Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA). На студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management Accountant (CGMA), разработена от CIMA в партньорство с Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. С това, УНСС е първият и единствен университет в страната, чийто специалности са акредитирани от трите водещи професионални организации в света – Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводителите (ACCA), Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и CIMA.

Постижението е резултат от усилията на научния колектив по проект НИ-1-2019 с ръководител доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международно сътрудничество на УНСС. От CIMA поздравяват университета ни по случай 100 годишния юбилей и изказват благодарности за активната комуникация и сътрудничество в процеса на акредитация. Подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и CIMA и признаването на допълнителни изпити от CGMA квалификацията са само част от плановете за развитие на партньорството през  2020 г.

CIMA e основан през 1919 г. и понастоящем е най-голямата в света професионална организация на управленските счетоводители с над 228 000 членове и студенти в общо 179 страни. Институтът работи в тясно сътрудничество с водещи работодатели и непрекъснато усъвършенства учебните си програми, за да развива онези компетенции, които превръщат студентите във финансови професионалисти със стратегическо бизнес мислене, създаващи устойчив бизнес успех.

Галерия снимки от Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС ...