Органи за управление на УНСС, избрани на Общото събрание, проведено на 18 декември 2019 г.

четвъртък, 19 декември 2019 12:47

Ректор

проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

 

Председател на Общото събрание на УНСС

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

 

Зам.-председател на Общото събрание на УНСС

доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

 

Председател на Контролния съвет на УНСС

проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян

 

Зам.-председатели на Контролния съвет на УНСС

доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

доц. д-р Иван Цветанов Иванов

 

Членове на Контролния съвет – хабилитирани лица

проф. д-р Галина Пенчева Младенова

доц. д-р Светла Богданова Бонева

 

Членове на Контролния съвет – студенти

Антония Ивова Тодорова

 

Членове на Академичния съвет на УНСС от квотата на хабилитираните преподаватели:

проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

доц. д-р Стела Стоянова Ралева

проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова

доц. д-р Димитър Марчев Благоев

доц. д-р Георги Шинков Забунов

доц. д-р Радко Асенов Радев

доц. д-р Спас Богданов Ставрев

проф. д.н. Симеон Денев Желев

доц. д-р Александър Иванов Вълков

доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

доц. д-р Бисер Христов Петков

доц. д-р Нончо Иванов Димитров

доц. д-р Блага Иванова Благоева

доц. д.н. Живко Иванов Драганов

проф. д-р Валентин Димитров Гоев

 

Членове на Академичния съвет на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели:

ас. д-р Даниел Славеев Парушев

 

Членове на Академичния съвет на УНСС от квотата на студентите и докторантите:

Ангел Тодоров Стойков

Анета Христова Христова

Георги Стоянов Стаматов

Илиян Мирославов Чабуклийски

Кристиян Руменов Маджуров

Любомир Яворов Цветанов

Тодор Василев Вуков

 

Членове на Академичния съвет на УНСС от квотата на административния персонал:

Веселин Кирилов Ангелов

 

На 19 и 20 декември 2019 г. се провежда допълнително извънпленарно гласуване за попълване на незаетите места в съответните квоти.

Галерия снимки от Органи за управление на УНСС, избрани на Общото събрание, проведено на 18 декемв ...