Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва

понеделник, 02 декември 2019 12:49

Международна конференция “International Project Management: Поглед от Русия и Източна Европа – международни студентски проекти”, организирана от УНСС и Финансовия университет – Москва, се проведе чрез видеовръзка. Целта на уебинара беше да осигури на студентите платформа за споделяне на разработените от тях иновативни проекти по актуални проблеми на социално-икономическото развитие. Събитието се проведе в рамките на програмата за сътрудничество между двата университета и беше част от Шестия международен форум на Финансовия университет: „Растеж или рецесия?“

Уебинарът беше открит от проф. дтн Александър Илински, декан на факултет „Международни финанси“ на Финансовия университет, и от доц. Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС. Студентите бяха приветствани и от г-жа Мария Аракчеева, ръководител на Лабораторията по международни финанси на Финансовия университет, и от ас. д-р Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и научен консултант на проектите от българска страна.  

Откриването на уебинара

В онлайн конференцията участваха четири отбора. Студентите от факултет „Международни финанси“ на Финансовия университет представиха проектите „Green Vision“ (Дарина Антрушина, Анастасия Горчакова, Варвара Иванкова и Екатерира Петрушкина) и „Assessment of the Effectiveness of the Northeast Passage“ (Александър Буренин, Степан Карапетян, Петър Кулаков и Олег Рубстов). Нашите студенти от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и катедра „МИО и бизнес“ презентираха разработките „Marketing in the Digital Era. The Case of Fitbit“ (Валентин Петков, Мартин Войнов, Ема Масларска и Нели Стоилова) и „Social Media Impact on the Marketing of Dove“ (Калина Шаматова и Станислав Маринков). Презентираните идеи предизвикаха голям интерес и широка дискусия сред присъстващите.

По време на уебинара
Калина Шаматова и Станислав Маринков представят своя проект

„Партньорството с вашия университет е голяма чест за Финансовия университет при правителството на Руската федерация“, каза в заключителното си слово проф. Илински. „Огромна благодарност за участието в уебинара, в който чухме блестящи идеи и видяхме презентациите на проектите на нашите студенти. И за двата университета това беше едно отлично организирано и проведено съвместно събитие. Очакваме с нетърпение следващите инициативи.“ Силно впечатлена от представянето на българските студенти, г-жа Мария Аракчеева изтъкна: „Знаем, че сте известни като „българския Харвард“ и днес показахте защо. И ние искаме да бъдем като вас“.

Доц. Мусов закри онлайн конференцията като благодари на руските партньори. Той подчерта, че във времена на икономическа глобализация, информационни технологии и несигурност е изключително важно за студентите да участват активно в подобни международни проекти и добави: „Промените в реалния свят започват с промени в мисленето ни. Промените в мисленето започват с нови идеи, а те се раждат чрез споделяне на знания и опит. Така че, споделяйки своите идеи, вие вдъхновявате промените, които искате да видите в света.“

Доц. Михаил Мусов, Ема Масларска, Мартин Войнов, Нели Стоилова и д-р Кристиан Желев (от ляво надясно)

Програмата за сътрудничество между УНСС и Финансовия университет – Москва се осъществява с подкрепата на ректорските ръководства на двата университета и със съвместните усилия на преподаватели от София и Москва.

Повече: https://www.unwe.bg/fa-moscow/en.

Галерия снимки от Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва  ...