Публична лекция на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ

понеделник, 02 декември 2019 12:11

„Развитие на индустриалните зони в България. Перспективи и предизвикателства“ беше темата на публичната лекция на г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Националната компания индустриални зони (НКИЗ), която тя изнесе пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“.

Доц. Иван Стойчев, директор на Института за следдипломната квалификация, представя г-жа Антоанета Барес

„Национална компания индустриални зони“ е 100% държавна и се намира под управлението на Министерството на икономиката. Дружеството проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони, отбеляза г-жа Барес. НКИЗ подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите и съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура. „Когато при нас дойде един инвеститор, той иска бърза реализация на своите идеи. Затова ние предлагаме готова инфраструктура – ток, вода, газ, комуникации. Всичко това се прави, за да може съответното дружество да започне веднага работа по своя проект и по-бързо да стартира бизнеса си, обясни изпълнителният директор на НКИЗ.

Г-жа Антоанета Барес

Г-жа Барес разказа и за програмата “Fast-tracking Success” на НКИЗ, която цели да осигури условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите. „Вие сте необходимото звено  между бизнеса и университетите. Вие сте тези, които могат да дадат тласък и развитие на иновациите. Ако проявявате интерес към компании, които работят в нашите зони, ние сме отворени да направим връзка с тях“, обърна се тя към студентите.

В зала „Тържествена“

„Новите инвеститори в зоните вече се интересуват не само от локацията на парковете на НКИЗ. Те вече питат какви университети и средни училища има край зоните. Интересуват се какви специалисти излизат. Питат още за съпътстващи бизнеси, които се намират в региона, посочи г-жа Барес.  

Гост-лекторът разказа и за дейностите на компанията. Ние изграждаме инфраструктурата в индустриалните зони. Подготвяме зоната така, че когато дойде един инвеститор, той да може бързо да реализира своя проект. В една индустриална зона могат да са позиционирани няколко компании. Така се създава едно общество, което работи на едно място със споделена инфраструктура и съвместни бизнес проекти. Това е бъдещето в развитието на индустриалните зони.

Доц. Стойчев връчи сертификат на г-жа Барес от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев в знак на благодарност за нейната публична лекция.

След лекцията г-жа Барес отговори на въпроси на студентите.

Галерия снимки от Публична лекция на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ  ...