Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд

петък, 29 ноември 2019 9:32

Университетът за национално и световно стопанство и Културно-информационният център (КИЦ) - Цариброд ще си сътрудничат в разработването на проекти, целящи развитието и утвърждаването на духовните ценности, езика, образованието, науката и културата, ще обменят информация за различни дейности, свързани с научни, учебни, бизнес и други събития на УНСС и КИЦ. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Далибор Миланов, секретар на КИЦ Цариброд (на снимките долу).

На подписването присъстваха генералният консул на България в Ниш доц.  Едвин Сугарев, г-жа Сандра Станимирова, сътрудник на КИЦ, доц. Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, проф. д-р Мария Стоянова, гл.ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедрата, и студентката от специалност „Социология” Йоана Първанова, председател на Клуба на социолога.

„Ние сме длъжници на нашите сънародници в  Западните  покрайнини. Похвална е инициативата със съвместни усилия да осигурим подкрепа на всички, които се самоидентифицират като българи. В нашия университет имаме студенти от Цариброд и те успешно вървят напред. Похвално е това, което прави катедра „Икономическа социология“, и специално проф. д-р Мария Стоянова, която е основният двигател на тези дейности“, заяви ректорът проф. Стати Статев след подписването на рамковия договор.

Според ректора е остра необходимостта от подкрепа и създаване на условия на нашите сънародници за тяхното развитие в научно, образователно и културно отношение. „УНСС поддържа контакти с университети в Белград и Ниш, има обмен на преподаватели, обучаваме студенти. Смятам, че можем да разширим нашето сътрудничество за съхраняване на българския език и идентичност“, заяви проф. Статев. Той благодари на г-н Сугарев и на г-н Миланов за партньорството и подчерта: „С подписването на рамковия договор за сътрудничество двете страни ще разработят програми за конкретни действия. Няма законови пречки и основания да организираме обучението на студенти в София и в Цариброд.“

Генералният консул доц. Сугарев заяви: „Благодаря за изказаните думи, те имат дълбок смисъл и най-важното е, че УНСС е първият университет в България, който легитимно осъществява контакти с неправителствена  организация, каквато е КИЦ - Цариброд. Предлагам те да се разширят с Босилеград и Ниш. Българите в Западните покрайнини имат остра нужда от подкрепа, за да се съхранят българският език, традициите и културата. Етническите българи тук живеят в бедност и се нуждаят от грижата на държавата, каквато политика се провежда в Румъния и Унгария.“ Според доц. Сугарев инициативите могат да бъдат много и особено важни за поддържането на образователното и културното ниво на нашите сънародници. „Ще подкрепя предложените от Вас идеи за обучение на младите хора и за тяхното задържане в Цариброд и България. Има тежка демографска криза - ако самоидентифициралите се българи при националното преброяване през 2011 г. са 18 хил. души, то сега са 15 хил. и това е много тревожно. Разбира се има и такива, които по различни причини като страх, а и поради това, че няколко поколения вече, четири-пет, живеят извън България не са посочили своя български корен“, заяви генералният консул.

Проф. Статев, проф. Стоянова, г-н Сугарев и г-н Миланов (от ляво надясно)

„КИЦ - Цариброд вече 20 години се грижи за поддържане на българския дух. Вашето идване в Цариброд, проф. Статев, както и на Ваши преподаватели, запознанството с кметовете, с директорите на училищата, с учениците, с родителите ще одухотвори сънародниците ни. Особено важно е българите там да усещат, че България не ги е забравила. Западните покрайнини не са изследвани, тук има социолози и това е прекрасно, защото това е голяма ниша за изследователската им работа. Приветствам подписването на договора и пожелавам успехи. Ще съдействам за предвидените от двете страни инициативи“, каза доц. Сугарев.

Г-н Далибор Миланов също благодари на проф. Статев, на проф. Стоянова и на генералния консул доц. Сугарев за подписването на рамковия договор. „Предстои да разработим съвместни програми за действие, които ще обсъдим в най-близко време. Отправяме покана за гостуване към проф. Статев, проф. Стоянова, на студенти, на преподаватели, за да ви срещнем с учениците и българската общественост в Цариброд. Те ще получат нов импулс и ще повярват, че техните деца и семейства ще имат бъдеще в Цариброд и България, че няма да се претопят българите и да изчезнат като нация. Да си пожелаем успех“, заяви той.

Рамковият договор предвижда също участие на наши преподаватели в срещи, презентации, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от КИЦ - Цариброд, дарителски кампании и инициативи, подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица от общности в риск от социално изключване, както и взаимно съдействие при провеждане на други събития, представляващи взаимен интерес.

Оперативен координатор по изпълнението на рамковия договор от страна на УНСС е проф. д-р Мария Стоянова от катедра „Икономическа социология“, а от страна на КИЦ Цариброд  - г-н Далибор Миланов, секретар на Центъра.

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд ...