Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“

вторник, 26 ноември 2019 15:49

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ се проведе в Голямата конферентна зала на УНСС на 22 ноември 2019 г. Организатор на форума е Финансово-счетоводният факултет на УНСС в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Университета на Сплит, Университета на Риека, Полтавския университет по икономика и търговия, Луцкия национален технически университет, Техническия университет в Лодз и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие.

В Голямата конферентна зала

Тази конференция е доказателство как една идея, родена спонтанно преди петнадесет години, може да се развие и да се превърне в емблема на нашия факултет и университет. Това е една възможност, която позволява на младите учени да покажат своите интереси и разработки. С тези думи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, откри форума.

Проф. д-р Снежана Башева

При основаването на конференцията си пожелахме форумът да се превърне в традиция и сега това е факт. Надявам се след още толкова години да има същата приемственост и младите колеги тук да бъдат на нашите места, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС и ВУЗФ са водещи икономически училища в България, които имат такава традиция, работят сериозно и в нея е ангажиран основно младият научен потенциал, посочи той.

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Двамата с проф. Статев бяхме уникални ентусиасти, с невероятна енергия и искахме да преобърнем света. Направихме няколко малки неща. Първото е тази конференция, която беше посрещната с тотално недоверие. Тогава исках да взема Финансово-счетоводния факултет, но нямаше как да стане. Затова създадох ВУЗФ, което е абсолютно копие на този факултет, заяви доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Мечтая от всичките тук млади хора да има поне двама със същия ентусиазъм. Ако е така, УНСС го чака невероятно бъдеще, добави той.

Доц. д-р Григорий Вазов

Плодовете на нашия труд се виждат от много години и досега. Публикуваните научни резултати от предишните издания доказват изключителния научен потенциал на младите хора. Преди петнадесет години тази конференция обедини младите учени. Сега вече те са хабилитирани лица, които са международно признати в страната и чужбина. Това допринесе за изграждането на международния престиж на този форум. Вече имаме 7 чуждестранни университета, които са наши съорганизатори, изтъкна доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси“, председател на Организационния комитет на конференцията.

Доц. д-р Силвия Трифонова

Гост на конференцията беше проф. Сива Рам Вемури от Университета „Чарлз Дарвин“ в Австралия. При откриването на конференцията бяха споменати голям брой успешни фактори, които я характеризират. Този успех е нещото, което ме доведе днес тук, заяви той.

Проф. Сива Рам Вемури

Надеждата за един по-добър свят е в очите на младите хора. Неслучайно сте избрали най-оспорваната област, защото бизнесът има своите виждания за реализацията на младите хора. Ние ви подготваме не само за пазара на труда, но и за това обществото да има по-високо качество на живот, каза доц. д-р инж. Лиляна Вълчева от ЛТУ, председател на Националния браншови синдикат „ВОН“ – КНСБ.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Конференцията продължи с представяне на научни доклади по темата.

Галерия снимки от Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на Бъл ...