Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

понеделник, 25 ноември 2019 22:02

Катедра „Физическо възпитание и спорт” проведе своята Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум беше под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и в него взеха участие представители на академичната общност в областта на физическото възпитание и спорта от водещи университети в България, Албания, Португалия, Испания и др., както и много гости.

Доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета, проф. д-р Йордан Иванов, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, МГУ „Св. Иван Рилски“ (от ляво надясно), откриват форума

Независимо от напредъка на технологиите, физическото възпитание и спортът остават много важна част от образованието и трябва да се развиват едновременно, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев в приветствието си към участниците в конференцията. Той изтъкна, че първият студентски спортен клуб е създаден в УНСС и поздрави катедра „Физическо възпитание и спорт“ по случай 65-годишнината от създаването й, за нейните спортни постижения и спортна дейност, както и за академичното развитие на нейния преподавателски състав. Всяка катедра в един университет трябва да има академичен облик, а преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт“ наред със спортните имат все повече и научни постижения,  подчерта проф. Статев и предложи резултатите от форума да бъдат селектирани и изпратени до заинтересованите институции.

Проф. Статев приветства участниците в конференцията

Ректорът връчи почетни плакети по случай 65-годишнината на катедрата и за дългогодишния професионализъм и всеотдайност в сферата на физическото възпитание и спорта на ст. преп. Надя Бонева, ст. преп. Анастасия Ваташка, проф. д-р Георги Щерев, заслужил майстор на спорта, и ст. преп. м.с. Кирил Германлиев.

Доц. Спас Ставрев, ст. преп. Надя Бонева, проф. д-р Георги Щерев, проф. Стати Статев, ст. преп. Анастасия Ваташка, ст. преп. м.с. Кирил Германлиев (от ляво надясно)

От името на ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Любен Тотев, с поздравителен адрес към катедрата се обърна проф. д-р Йордан Иванов, който посочи, че юбилеят е време за равносметка и ново начало и изрази удовлетворение от дългогодишното ползотворното сътрудничество между спортните катедри на УНСС и МГУ (на снимката долу).

Проф. Иванов (вляво)

От името на спортния клуб на преподавателите и служителите към УНСС „Св. Георги Победоносец”, неговият председател проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, поздрави катедрата-юбиляр и посочи, че ако една институция има претенции да е университет, тя трябва задължително да има развита спортна дейност, а нейните студенти наред с научните да имат и спортни постижения. Той благодари на ректора за неговия принос към развитието на спортния клуб и на спорта в УНСС.

Проф. д-р Георги Янков (вляво)

С поздравителни адреси към катедрата-юбиляр се обърнаха  доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета, проф. Бисер Цолов, ръководител на катедра „Мениджмънт на спорта” и на Центъра за следдипломна квалификация на НСА, доц. д-р Радко Радев, зам.-ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, доц. д-р Велизар Лозанов, директор на Департамента по физическо възпитание и спорт на Техническия университет – София, и др.

Доц. д-р Димитър Благоев

Проф. Бисер Цолов (вляво)

Доц. д-р Радко Радев (вляво)
Доц. Велизар Лозанов (вляво)

Приветствия по повод юбилея на катедрата бяха поднесени и от доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката на УНСС, и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (на снимките долу).

В Голямата конферентна зала

 

Галерия снимки от Четвърта международна научна конференция  „Съвременни тенденции, проблеми и инов ...