Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество”

понеделник, 25 ноември 2019 16:16

Зала „Тържествена“ събра абсолвенти, преподаватели и родители на тържествена церемония по връчването на дипломите  на бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“. Специален гост на церемонията беше проф. Кен О'Нийл, носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“. На церемонията присъстваха представители на алумни общността на специалността, както и много гости от държавната администрация, бизнеса, академичните среди, сред които Гълъбин Гълъбов, председател на Съюза за стопанска инициатива, инж. Илия Келешев, председател на УС на Българската браншова камара по машиностроене, проф. д-р Митко Димитров, председател на Научния съвет на Института за икономически изследвания към БАН.

Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, заслужил професор на УНСС, директор на Института по  предприемачество, основател на специалността и катедрата „Предприемачество“, поздрави дипломантите и родителите им. Той разказа за основаването и развитието на специалността – от идеята до реализацията й,  създаването на първата и единствена катедра „Предприемачество“ в страната, изграждането на нейния международен авторитет, магистратурата „Фамилно предприемачество“, докторантурата по предприемачество и др. За мен е гордост, че студентите, завършили специалността, навсякъде са по-добри от другите. Това е най-големият успех и признание за нас, посочи проф. Тодоров.

Проф. Кирил Тодоров

Проф. Тодоров връчва дипломата на Ася Петкова, отличничката сред магистрите

Предстои ви да влезете в реалния живот, да завържете нови познанства и контакти, а предприемачеството е фундаментална наука, която ви подготвя как да се държите и как да успеете в живота. Не забравяйте, че за това ви трябва най-вече оптимизъм и решителност, обърна се към абсолвентите проф. Кен О'Нийл (на снимката долу).

Виждам бъдещи предприемачи във вашите очи, а защо не и членове на Съюза за стопанска инициатива, поздрави абсолвентите нейният председател Гълъбин Гълъбов (на снимката долу).  

Инж. Илия Келешев, председател на УС на Българската браншова камара по машиностроене, изрази увереност, че випускът е много подготвен и абсолвентите имат добро професионално бъдеще (на снимката долу).

В динамичните времена, в които живеем, имайте самочувствие, защото сте получили най-доброто образование, а от вас зависи да покажете дали сте готови да станете истински предприемачи, приветства абсолвентите проф. д-р Митко Димитров (на снимката долу).

Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките долу).

Дипломи връчи и Илиян Илиев, предприемач, завършил специалността, випуск 2017

Галерия снимки от Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” ...