Рамково споразумение за партньорство и съвместно сътрудничество между УНСС и ЦПИ

четвъртък, 21 ноември 2019 14:07

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и д-р Диана Инджова, председател на Центъра за психологически изследвания (ЦПИ), подписаха рамково споразумение за партньорство и съвместно сътрудничество между двете институции (на снимките долу).

  

  

В документа е записано още, че УНСС и ЦПИ ще реализират съвместни партньорски програми за академично ориентиране за професионално включване на младежи и възрастни с увреждания.

Г-н Александър Дубина и г-н Иван Николов, директори в ЦПИ (от ляво надясно)

Споразумението предвижда още съвместни програми за кариерно развитие в различните образователни етапи, методически насоки, препоръки и инструменти за приложението им, за изграждане на умения за вземане на решения и осъществяване на преход към професионалния живот, както и за провеждане на кампании, събития, обучения и други в областта на образователното и професионалното включване на хората с увреждания.

  

На подписването на рамковото споразумение присъстваха
членовете на Ректорския съвет

Галерия снимки от Рамково споразумение за партньорство  и съвместно сътрудничество между УНСС и ЦП ...