Делойт България дари на УНСС учебници на английски език

сряда, 20 ноември 2019 9:38

Няколко месеца след подписването на меморандума за сътрудничество между УНСС и Делойт България,  фирмата дари на нашия университет 44 учебника на английски език. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник Делойт България, за дарението, което ще бъде предоставено на университетската библиотека за ползване от студентите и преподавателите.

Проф. Стати Статев и г-жа Силвия Пенева

Дарението включва пълен комплект от най-новото издание 2019/2020 г. на учебници за подготовка по АССА квалификация на един от лидерите  в професионалното обучение по финанси, счетоводство и одит BPP professional education. Доставката бе осъществена и с любезното съдействие на MDV България, изключителен представител на BPP за България и партньор по меморандум за сътрудничество с УНСС.

Дарените учебници са изключително полезни за студентите от магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“, акредитирана от АССА, както и за всички студенти в университета, които изучават счетоводство, финанси и одит.

Дарението

На връчването на дарението присъстваха заместник-ректорите, проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и доц. д-р Мария Маркова от същата катедра, координатор по меморандума.

Проф. Валентин Гоев, доц. Стела Ралева, проф. Стати Статев, г-жа Силвия Пенева, проф. Снежана Башева и доц. Миланка Славова (от ляво надясно)

Галерия снимки от Делойт България дари на УНСС учебници на английски език ...