Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“

сряда, 20 ноември 2019 9:22

Лекцията „Противодействието на корупцията - модерният подход“ на старши комисар д-р Румен Ганев, директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР, в Голямата конферентна зала беше поредната в рамките на Академия „Антикорупция“.

Доц. д-р Георги Петрунов, научен секретар на Академията, представи д-р Румен Ганев като човек с богат професионален опит и практика в сферата на националната сигурност, работил в Национална служба „Сигурност“ – МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, дългогодишен директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР (от 2008 г.), гост-лектор в магистърска програма „Противодействие на корупцията“ на УНСС.

Доц. д-р Георги Петруновстарши комисар д-р Румен Ганев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (отдясно на ляво)

В презентацията си д-р Румен Ганев запозна студентите с работата, целите и дейността на дирекция „Вътрешна сигурност“, която се занимава с разследване на престъпления, извършени от служители на МВР, и тяхната превенция. Дирекцията е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи, което гарантира независимостта на провежданите разследвания. За похватите, използвани в дейността на дирекцията, лекторът си послужи с примери от практиката, които предизвикаха огромен интерес сред студентите.

Старши комисар Румен Ганев изрази убеденост, че студенти на УНСС ще проявят интерес към работа в МВР и в частност към дирекция „Вътрешна сигурност“, отчитайки високото качество на обучението в различните специалности на нашия университет.

Старши комисар д-р Румен Ганев

Традиционните ни подходи са успешни и дават резултат за подобряване на средата, но не са достатъчни, необходими са иновативни методи. Затова през последните две-три години потърсихме международния опит за надграждане на разследванията с нови форми за борба с корупцията и въздействие спрямо служителите на МВР, посочи д-р Ганев. Той обърна внимание на проблема с корупцията и последствията от него върху всички и призова студентите към осъзнаване на сериозността на явлението и подкрепа в борбата с него. Най-ефективното лекарство срещу корупцията е превенцията. Нужни са не само ведомствени мерки, но и активно участие на гражданското общество и младите хора, както и съвременни действия и координация за изобличаване на всички форми на корупция сред служителите на МВР, заяви старши комисарят.

По време на лекцията

Като част от мерките за превенция лекторът посочи примери от практиката с провежданите от 2016 г. насам тестове за интегритет, при които служители на дирекцията са внедрявани сред полицаи за проверка на нагласата им към корупционни престъпления. Д-р Ганев представи проекта „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, стартиран от дирекция „Вътрешна сигурност“ в партньорство с аналогични полицейски звена от Балканския регион с цел активизиране на младите хора и гражданите, изграждане на активна гражданска позиция и популяризиране на националната линия за сигнали за корупция. Лекторът запозна студентите с проведените по проекта акции на четири гранични пункта на България. Предстои да се изработи и мобилно приложение за 24-часов достъп за подаване на сигнали за корупция в МВР само с един клик.

От вас зависи как ще живеете, ние сме тук за съдействие, обърна се лекторът към студентите. След лекцията той отговори на техните въпроси.

В Голямата конферентна зала
Старши комисар д-р Румен Ганев връчи на ректора проф. Стати Статев плакет на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР и подчерта, че УНСС е първият университет, който го получава
Проф. Статев връчи на д-р Румен Ганев сертификат в знак на благодарност за лекцията

 

Галерия снимки от Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието  на корупцията - мод ...