Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“

понеделник, 18 ноември 2019 20:20

„Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ беше темата на публичната лекция на д-р Иван Миланов, директор на дирекция „Международна дейност“ в Държавната агенция за бежанците.

Доц. д-р Надя Миронова, директор на Регионалния център за изследвания на миграцията и бежанците и ръководител на катедра „Управление", представи гост-лектора като експерт с богат професионален опит и информация в сферата на миграцията. Тя изтъкна значението на темата за регионалното и глобалното развитие и посочи, че със съдействието на гост-лектора в УНСС стартира магистърската специалност „Управление на миграционни процеси“ (единствена в Европа, изследваща миграционните процеси) в партньорство с международни институции и НПО в сферата на миграцията, обучението по която предстои да бъде и на английски език.

Доц. д-р Надя Миронова

В презентацията си д-р Миланов разгледа миграционната картина в регионален и глобален план и определи миграцията като постоянен процес с тенденции към увеличаване. Той посочи статистически данни за периода 2010 – 2017 г., показващи увеличението й с близо 50% в световен мащаб и се спря на движението и разпределението на миграционните потоци по континенти и държави. Лекторът изложи проблема с миграционния натиск в ЕС и с международната закрила и изтъкна, че през тази година в сравнение с 2018 г. миграционният натиск е намалял с 29%, а броят на молбите за международна закрила е нараснал - най-вече в Германия, Франция, Испания и Гърция. Намалява броят на незаконните пресичания на външните граници на ЕС, каза д-р Миланов и направи преглед на миграционните потоци през България.

Д-р Иван Миланов

Гост-лекторът подчерта сериозността на проблема с миграцията и ролята на международни институции като ООН, НАТО и ОССЕ. Той запозна студентите с работата и дейността на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ОЕСУ) и нейните основни регламентиращи документи. Д-р Миланов засегна два от най-важните въпроси на миграционната политика в съвременните условия – управлението на миграцията в съответствие с икономическите критерии и човешките права. Основен и неразрешен остава проблемът с ниското ниво на образование и квалификация на бежанците и тяхната интеграция. За неговото решаване е необходим всеобхватен анализ - от дефинирането на политическите приоритети през процедурите, изготвянето и приемането на законодателни актове, като се обърне внимание на тяхното правилно прилагане и се създаде правилна система за интеграция, смята той.

В зала „Тържествена“

Галерия снимки от Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ ...