Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

четвъртък, 14 ноември 2019 16:14

От 2014 г. катедра „Публична администрация“ полага усилия да утвърди форум, в който в по-неформална атмосфера да споделяме нови идеи, проблеми и да намираме решения. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра  "Публична администрация", откри Шестата есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“.

При откриването на форума

Доц. Горчилова посочи, че тази година академията е представена със снимка на дървета, чиито корони оставят пътища, през които светлината да може да навлиза в гората. Научното обяснение как се случва този природен феномен сочи, че дърветата постигат симбиоза и това създава среда, в която цялата гора да е здрава. Нека това бъде символ на Шестата академия, която тази година е организирана от трите катедри, водещи обучението в професионално направление „Администрация и управление“ - „Регионално развитие“, „Управление“ и „Публична администрация“. Голямата ни задача днес е да разберем къде се справяме много добре и къде имаме пропуски, за да работим по-усилено, каза доц. Горчилова.

Доц. Деница Горчилова

Участниците във форума поздрави и ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той отбеляза, че в навечерието на 100-годишнината на УНСС факултет „Управление и администрация“ дава сериозни доказателства, че следва традициите, завещани от първооснователите на университета.

Проф. Стати Статев

При първото издание на Есенната академия пожелах да се работи така, че това да стане традиция. Сега с гордост можем да кажем, че тази задача е изпълнена. Събитието вече обхваща представители на няколко катедри. Радвам се, че гледаме към бъдещето, посочи проф. Статев.

В Голяма конферентна зала

Проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, пожела ползотворна работа на форума и подкрепи идеята на ректора най-важните резултати от академията да бъдат синтезирани и изпратени на всички заинтересовани страни. Надявам се, че те ще реагират по професионален начин, каза проф. Желев.

Проф. Симеон Желев, доц. Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, и доц.д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“ (от ляво надясно)

За мен е част за пореден път да бъда част от това събитие. Надявам се то да продължи и в бъдеще, заяви г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация (на снимката долу).

Есенната академия продължи с разискване на конкурентния профил на професионално направление „Администрация и управление“ (на снимките долу).

Галерия снимки от Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“ ...