Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“

четвъртък, 14 ноември 2019 15:21

Годишна научна конференция на тема „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“, организирана от катедра „Международни отношения“ и катедра „Политология“, се проведе в Голямата конферентна зала. Във форума участваха представители на академичната общност от СУ „Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Нов български университет, Института за държавата и правото при БАН и др.

Конференцията започна с едноминутно мълчание в памет на доц. д-р Игор Дамянов.

Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет "Международна икономика и политика", доц. д-р Андрей Георгиев, катедра „Международни отношения“, модератор на форума, доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Георги Генов (от ляво надясно)
Доц. Благоева, проф. Статев и доц. Ралчев откриват форума

При създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, предшественикът на УНСС, един от трите основни факултета е бил Дипломатическо-консулският, така че с днешната конференция направление „Политически науки“ съхранява заветите на нашите първооснователи в навечерието на 100-годишнината на университета. С тези думи ректорът проф. Статев откри форума и приветства участниците. Той проследи развитието на направлението като открои приноса на проф. д-р Георги Генов, бивш декан на факултет „Международна икономика и политика“ и ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател и бивш дългогодишен ръководител на катедра „Политология“, проф. д-р Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания, доц. д-р Блага Благоева, доц. д-р Пламен Ралчев и др. Предвид важността на дискутираната тематика ректорът предложи резултатите от конференцията да бъдат селектирани и изпратени до заинтересованите институции.

Проф. Статев (в средата) приветства участниците

Форумът продължи с докладите на проф. д-р Георги Генов и на доц. д-р Блага Благоева по темата на конференцията и свързаните с нея концепции и закономерности в исторически и глобален мащаб. Разглеждането на проблематиката прерасна в дискусия.

Проф. д-р Георги Генов

Работата на форума беше организирана в четири тематични панела: „(Не)легитимност на представителната демокрация: недоволните мнозинства“, „Интереси vs ценности в политиката на Балканите и в България“, „Национални интереси и/или европейски ценности в дилемите за развитието на ЕС“, „Трансформационни процеси в съвременните международни отношения“.

По време на форума

Галерия снимки от Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европ ...